100 år på Sjælland med fokus på faglighed

Skel.dk er de seneste to år blevet kåret som en af Danmarks bedste arbejdspladser og med vores Great Place to Work-certificering er vi som en attraktiv arbejdsplads i stand til at tiltrække nogle af branchens bedste landinspektører og landmålere. Det er dem der hver dag møder kunden og leverer den høje faglighed, som altid har været en hjørnesten i vores historie.

Skel.dk har eksisteret i mere end 100 år og vi har i dag kontorer i Holbæk, Slagelse, Kalundborg, København og Sorø. Skel.dk har gennem årene oparbejdet en solid forankring lokalt og regionalt, men løser opgaver over hele Danmark. Uanset hvor du henvender dig, trækker Skel.dk på viden fra knap 70 medarbejdere på alle kontorerne.

Organisation

Skel.dk’s historie strækker sig mere end 100 år tilbage, og vores rødder har været solidt plantet i landmålernes historie på Sjælland, siden Søren Poulsen Jensen i 1908 etablerede det første kontor i Casino-bygningen i Slagelse.

Siden dengang har firmaet undergået en række fusioner og udvidelser for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel på vores høje faglighed. I dag udfører vi landinspektørydelser for både private, erhvervslivet og det offentlige, og vi har i årenes løb været involveret i mange prominente projekter på Sjælland.

For selv med mere end 100 års historik sidder vi ikke stille og hviler på laurbærene. De teknologiske fremskridt betyder, at vores fag har ændret sig markant gennem årene, og det er en udvikling, vi byder velkommen og følger tæt. Derfor har vi hos Skel.dk altid været blandt de første til at implementere ny teknologi i vores daglige arbejde i marken.

Mens opgaver og udstyr har ændret sig markant gennem årene, forbliver vores værdier uændrede. Faglighed, fleksibilitet og engagement udgør vores dna og urokkelige fundament, når vi hver dag udfører opgaver for private såvel som erhvervslivet og det offentlige.

Indsigt og samarbejde

I det daglige arbejder vi hos Skel.dk tæt sammen med andre faggrupper, og vi er derfor i stand til at forstå byggeriets faser ud fra andre aktørers perspektiv, og vi er vant til at kommunikere, forhandle og manøvrere mellem forskellige myndigheder.

Vores landinspektører spiller ofte centrale og koordinerende roller, når lodsejere, entreprenører, advokater, ejendomsudviklere og ejendomsmæglere skal samarbejde med regioner, kommuner, miljøcentre og andre offentlige myndigheder. Her arbejder vi for at skabe den bedst mulige løsning for alle parter – både retsligt og økonomisk.

Vi har indrettet vores produktion smidigt og fleksibelt, så vi kan reagere hurtigt på vores kunders individuelle behov og sammensætte et team af specialister som netop matcher den konkrete opgave.

Teknologi og udvikling

I takt med den teknologiske udvikling får landinspektørfaget også flere muligheder. Hos Skel.dk arbejder vi altid med det nyeste og mest avancerede opmålingsudstyr suppleret med vores moderne CAD-systemer, der gør os i stand til at løse en lang række specialopgaver.

Vi kan blandt andet tilbyde opmåling med dronefly, 3D-laserscanning og maskinstyring. Skel.dk var det første landsinspektørfirma i Danmark, der fik Trafikstyrelsens tilladelse til droneflyvning.

Vi bruger MicroStation, ScanObs og LandCAD til beregning, udjævning og CAD-arbejde, men vi kan levere data i alle ønskede formater.

“Mens opgaver og udstyr har ændret sig markant gennem årene, forbliver vores værdier uændrede. Faglighed, fleksibilitet og engagement udgør vores dna og urokkelige fundament.”

Erfaring og lokalkendskab

Skel.dk har i over 100 år planlagt og udstykket nye erhvervs- og boligområder, og vi har foretaget betydelige jordomlægninger inden for landbruget.

Vi har også deltaget i talrige byggeprojekter – både med juridisk rådgivning og planlægning i udviklingen af et projekt og med praktisk opmåling og afsætning, når byggeriet er i gang. Blandt de mere prominente projekter de senere år findes blandt andet BLOX, Microsofts hovedsæde og Holbæk Sportsby.

Endelig har Skel.dk også stor erfaring med projekter for det offentlige. Således har Skel.dk i både 2011 og igen i 2015 vundet den fire-årige rammeaftale om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster.

Skel.dk har afdelinger i Holbæk, Kalundborg, København, Slagelse og Sorø, hvor vi gennem årene har oparbejdet en solid forankring lokalt og regionalt, men vi løser naturligvis opgaver over hele landet.

Det er typisk det lokale kontor, der varetager en given opgave, men som kunde vil man altid nyde godt af, at vi i dag har knap 70 dygtige medarbejdere på tværs af vores fem afdelinger, med en viden og et lokalkendskab der er opbygget over mange år. Se listen over alle medarbejdere her.

Historie

Skel.dk Landinspektører blev dannet 1. januar 2012 efter en fusion af to velrenommerede, vestsjællandske firmaer; Landinspektørerne Lysehøj Kærn Thomsen I/S i Slagelse, og Landinspektørerne 2002 A/S i Holbæk og Kalundborg.

Begge firmaer havde over 100 års historie bag sig.

De to landinspektørfirmaer blev grundlagt af henholdsvis Jørgen Kristiansen i Holbæk og Søren Poulsen Jensen i Slagelse. Dengang relaterede de fleste opgaver sig til dræn og kloakering, og projekterne blev stadig udført i gummistøvler og med cykel, målebånd og landmålerstok som det eneste værktøj. Siden da tog det fart, og mens firmaet i Holbæk flyttede til større lokaler, overtog sønnen Poul Toft Jensen firmaet i Slagelse efter sin far i 1959.

1970’erne og 1980’erne bød på travlhed i branchen, og begge firmaer fik nye medarbejdere og kompagnoner. Der blev budt velkommen til K.K. Jeppesen og Keld Sidenius i Slagelse, mens Anders Frost blev kompagnon i Holbæk og markerede det ved at købe firmaets første distancemåler. Opgaverne for begge firmaer var på det tidspunkt blevet mere fokuserede på udstykninger, planlægning og naturgasledninger.

Op gennem 1990’erne udvidede begge firmaer. Firmaet i Holbæk, der nu også talte Henning Østergaard, fusionerede med et andet landinspektørfirma i Holbæk, mens firmaet i Slagelse bød velkommen til yderligere to kompagnoner i andre byer, Børge Christensen i Skælskør og Søren Kærn i Korsør. Endnu en fusion finder sted i 2002, da firmaet i Holbæk fusionerer med Bent Cramer i Kalundborg. Gennem 00’erne indtræder både Michael Thomsen og Gitte Lysehøj i Slagelse-firmaet, mens Keld Sidenius udtræder. I 2007 indtræder Michael Stærk som den sidste kompagnon inden fusionen.

I januar 2012 fusionerer de to landinspektørfirmaer og skaber sammen Skel.dk Landinspektører. Under fusionen udtræder Søren Kærn fra ejerkredsen, og i 2014 indtræder Ejnar Flensborg som partner i firmaet. Skel.dk har i dag afdelinger i Holbæk, Kalundborg, København, Slagelse og Sorø, samt et rådgivningskontor for Landbrug i Sorø, og Skel.dk er dermed det næststørste landinspektørfirma på Sjælland.

På billedet: Jørgen Kristiansen startede firmaet i Holbæk fra et værelse på Vestergade 4. Der var ingen direkte telefon, men man ringede i stedet til sagføreren på 1919, hvorefter man kunne stilles i kontakt med Jørgen Kristiansen.

Værdier

Faglighed, fleksibilitet og engagement er tre værdier, der udgør selve fundamentet for vores forretning, og hvordan vi arbejder og agerer – både internt i afdelingerne og eksternt hos kunder og samarbejdspartnere.

Faglighed
Hos Skel.dk går vi ikke på kompromis med høj faglighed. Vi har branchens dygtigste medarbejdere, og det høje faglige niveau er selve grundlaget for vores arbejde. Det gælder vores rådgivning, sagsbehandling på kontoret og vores arbejde ude i marken. Udover at kunne trække på mange års erfaring og lokalkendskab, stræber vi konstant efter at være opdaterede med den nyeste viden og teknologi inden for vores fagområder.

Fleksibilitet
Skel.dk er vokset støt igennem vores 100 år lange historie, og i dag er vi en af landets største landinspektørfirmaer. Dette betyder ikke, at vi lader vores størrelse binde os fast i rigide og stive arbejdsformer. Tværtimod har vi en smidig og fleksibel struktur, der gør, at vi hurtigt kan reagere på vores kunders behov og ønsker. Vi ved, at hvert projekt er anderledes end det foregående, og at virkeligheden i marken kan byde på nye udfordringer. Derfor sammensætter vi altid et team af specialister, der matcher den pågældende opgave.

Engagement
Hos Skel.dk brænder vi for vores fag, og vi finder glæde og faglig stolthed i både store og små opgaver. Vi tager ansvar for vores projekter, og vi følger dem altid helt til dørs. Vi er pro-aktive i samarbejdet med kunden, og vi forholder os altid konstruktivt til input og forslag. Vi har stort fokus på glæde og trivsel blandt medarbejderne, da det er et vigtigt udgangspunkt for engagement. Derfor var det også med stor stolthed, at Skel.dk i 2017 som den første i branchen modtog en Great Place to Work-certificering.

Nyheder

Tre på stribe - nu også som Great Place to Work

Skel.dk vinder rammeaftale med Vejdirektoratet for 3. gang

SKel.dk får ny ISO-certificering

Ny afdeling åbnet i Valby

Genvinder rammeaftale med Vejdirektoratet

Skel.dk er branchens bedste arbejdsplads

Måling i 124 meters højde

Niels Bohr Bygningen får flot facade

ISO-certificering af Skel.dk

Ændringer til lov om landbrugsejendomme

Ny dom: Tjek om dit byggeri er lovligt

Skel.dk er første landinspektører med drone