Microsofts hovedkvarter

I december 2015 tog Microsoft i Danmark hul på et nyt kapitel. Det skete da de flyttede i nye, moderne rammer tegnet af Henning Larsen Arkitekter og bygningen var samtidig den første del af et helt nyt byområde i Lyngby-Taarbæk kommune.
Op til åbningen af det nye domicil havde softwaregiganten haft til huse i to forskellige afdelinger i Danmark. Salgs- og marketingafdelingen havde til huse i Hellerup, imens udviklingscentret lå i Vedbæk. Men i december 2015 kunne man for første gang samle alle Microsofts 850 medarbejdere under samme tag i det nybyggede domicil på 18.000 kvm. med adresse i Lyngby.

Landinspektørerne fra Skel.dk havde deres daglige gang på byggepladsen i knap to år og for dem var opførelsen af Microsofts hovedkvarter en fagligt spændende proces, hvor virksomhedens kernekompetencer virkelig kom i spil. Skel.dk havde således ansvaret for alle opgaver inden for opmåling og afsætning relateret til bundplade, vægge og etagedæk. Skel.dk var ligeledes den ansvarlige landmåler i forhold til montage af søjle-, bjælke-, væg- og dækelementer, samt trappe- og reposelementer.

Foto: Microsoft

Lyngby skal være grøn iværksætterby

Microsofts nye hovedkvarter er en del af Kanalvejsprojektet som er et større byområde der skal indeholde både boliger, forretninger, caféer og ikke mindst andre virksomheder. Kanalvejsprojektet indgår i Lyngby-Taarbæk kommunes såkaldte Vidensbystrategi, der har til formål at tiltrække og fastholde videnvirksomheder og udvikle Lyngby til en grøn og bæredygtig universitetsby med fokus på velfærdsinnovation og iværksætteri.

Arkitekturen understøtter arbejdskulturen

At der er tale om en samling af to Microsoft-organisationer ses tydeligt i arkitekturen. Bygningen består nemlig af to overlappende kuber på henholdsvis seks og syv etager som mødes i et fælles atrium, som inviterer til uformelle møder på tværs af organisationen. Medarbejderne har for størstedelens vedkommende ikke faste pladser, men vælger hver morgen en arbejdsplads ud fra de planlagte aktiviteter i kalenderen. Faktisk er bygningen indrettet med udgangspunkt i Microsofts arbejdsmetoder og samarbejdsformer, som Bill Gates formulerede i bogen ”The New World of Work” fra 2005.
De øverste etager er dedikeret til arbejdspladser imens stueetagen og 1. etage anvendes til udadvendte aktiviteter med kunder og samarbejdspartnere. Der er i stueetagen også et auditorium, samt en cafe som også er åben for byens borgere. Endelig har studerende også mulighed for at finde ro til studierne her. Der er nemlig placeret pop-up studiepladser i stueetagen, som er beregnet til studerende fra det nærliggende DTU.

Foto: Microsoft

Faktaboks

Projekt: Microsofts hovedkontor, Kgs. Lyngby

Periode: 2014-2015

Omfang:

Ydelser: Landmåling, afsætning, præcisionsmåling, laserscanning

"Efter vores samarbejde med Skel.dk på Microsofts domicil, har vi fortsat samarbejdet på andre højprofilerede projekter, bla. Kronen Vanløse, Nordforbrænding i Hørsholm og Oslo Plads ved Østerport St – og det er ikke uden grund. Kvaliteten af deres arbejde kan man ikke sætte en finger på, de overholder alle aftaler og så har deres folk en rigtig god forståelse for vores arbejde og hvordan vi bedst hjælper hinanden på vej."

Jesper Sørensen, projektchef hos C. G. Jensen

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.