To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Arealer og ejerlejligheder

I Skel.dk Landinspektører møder du et hold af specialister indenfor arealberegning og ejerlejligheder. En kvadratmeter er ikke bare en kvadratmeter. Der findes mange typer af arealer og der findes mange – og komplekse regler – for beregning af f.eks. huslejearealer, BBR-arealer eller ejerlejlighedsarealer. Der knytter sig til arealer for alle parter i byggeprojekter, og derfor er det af stor betydning, at de opgøres korrekt og efter de gældende beregningsregler.                    Lige meget hvilke arealtyper, det drejer sig om, hjælper vi i Skel.dk med at sikre nøjagtighed og gennemsigtighed i arealopgørelsen. Det sikrer, at der handles, afregnes og beskattes efter korrekte tal. 

BBR-arealer

Hvis du har bygget om eller overtager ny ejendom, er det en god ide at sikre sig, at opmålingerne og registreringerne stemmer overens. Som ejer har du pligt til at indberette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er vigtigt at ajourføre oplysninger og sikre, at de er præcise, da data fra BBR blandt andet bruges til at fastslå ejendomsvurderingen, din forsikringspræmie og energimærke.

Regler for opmåling kan være komplicerede. I Skel.dk står vi til rådighed som din specialist på området og kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne. Opstår der tvivl om, hvorvidt din lejlighed eller dit hus er opmålt korrekt, kan vi hjælpe dig med gennemgang af registrerede oplysninger, opmåling og nøjagtig arealopgørelse i BBR.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Huslejearealer

Når du udlejer arealer, er det vigtigt, at der er styr på disse. En beregning af huslejen bygger på arealopgørelser og som udlejer kan det blive en bekostelig affære, hvis der opstår uenighed med lejer om huslejen på baggrund af forkerte arealopgørelser. I Skel.dk kan vi udføre både opmåling og arealberegning af huslejearealet og dermed sikre dig, at du får fuldt udbytte af alle lejebærende arealer og lejekontrakter udarbejdes med korrekte arealer anført.

Ejerlejlighedsarealer

Et ejerlejlighedsareal vil fremgå af både ejendommens blad i Tingbogen samt i den tinglyste ejerlejlighedsfortegnelse. Ejerlejlighedsloven fastlægger reglerne for, hvordan og hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder.

I Skel.dk har vi foretaget opdeling af ejerlejligheder for både private, erhvervs- og offentlige kunder siden Ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966, og vi står klar til at bistå dig med rådgivning om opdeling.

Ejerlejlighedsopdeling

Har du en bygning, du overvejer at opdele i ejerlejligheder? Skel.dk er dine eksperter inden for ejerlejlighedsopdeling. Vi kan oversætte komplekse lovgivninger til forståeligt fakta, så du kan komme videre med din nyetablering af ejerlejligheder. Som din rådgiver følger vi dig gennem processen fra planlægning, undersøgelse af begrænsninger på ejendommen, præcis opmåling i henhold til Ejerlejlighedsloven samt fremstilling af ejerlejlighedskort, anmeldelse samt fortegnelser, notering i Tingbogen og registrering hos Geodatastyrelsen. Kort fortalt kan vi som din rådgiver følge dig hele vejen og sikre, at dit projekt kommer helt og sikkert i mål.

Ejerlejlighedsarealer der skal ændres

Skal en ejendom med registrerede ejerlejligheder ændres, kan Skel.dk bistå med rådgivning om Ejerlejlighedslovens regler og den praktiske gennemførelse af ændringerne. Det er vigtigt bl.a. at forholde sig til panthaverforhold,  ejendommen fordelingstal, betydningen af servitutter og ejendommens vedtægter m.m.

Kontrol af arealberegninger

Ejendomme og byggeprojekter sælges og udlejes på baggrund af arealopgørelser. Derfor er det af stor værdi,  at data er beregnet korrekt og kontrolleret.                            I Skel.dk udfører vi kontrol af arealberegninger på både små og store byggeprojekter. Lad os kontrollere dit projekts tegninger og arealberegninger både før og under projektet, så vi sammen sikrer, at du både bygger med fuld udnyttelse af byggeretten – og ikke risikerer fejl i arealerne, når byggeriet skal lejes ud eller sælges.

Ideelle anparter

Er du indehaver af et hus med to boliger, og kan dette ikke opdeles i ejerlejligheder eller udstykkes, har du mulighed for at opdele det i to ideelle anparter. Dette sker ved at konkretisere, hvem der anvender hvilken del af ejendommen, herunder også hvilke dele af fællesarealet, der er anvendt af hvem.

Opdeling af en ejendom i ideelle anparter kan, hvis gennemført korrekt, sikre at anparterne oprettes med hver sit blad i tingbogen, hvorefter anparterne kan belånes og handles særskilt uden den ellers obligatoriske involvering af medejeren af den anden anpart i ejendommen.

Er du medejer af en ejendom, der er opdelt i to eller flere anparter efter de tidligere regler herom (før 1991) og ønsker I opdelingen konverteret til ejerlejligheder, hjælper vi gerne med en afklaring af, om dette er muligt, både juridisk, praktisk og økonomisk.

Skal du bygge nyt?

Forud for nybyggeri eller tilbygning er det nødvendigt at forholde sig til regler vedr. bebyggelsesprocenten på ejendommen. Både for dig som privatperson og dig der bygger større og mindre projekter. Regler for beregning af bebyggelsesprocent på arealet findes i Bygningsreglementet, som vi er specialister i at rådgive omkring og beregne.

Kontaktpersoner

Jonas Frantsen 

Landinspektør
92 15 93 07
jof@skel.dk

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
67 78 19 00
ef@skel.dk

Relaterede cases

Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er fremtidens nye store og topmoderne svømme-, idræts- og sundhedscenter

Bifaldet, Roskilde

Boligbyggeriet Bifaldet integrerer design og funktionalitet i Roskildes kreative bydel, Musicon