To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Situationsplaner

Skel.dk kan hjælpe med dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start og får et solidt grundlag på plads for dit byggeri. Vores erfarne landinspektører kan rådgive om landmåling, og vi kan udarbejde både store og små situationsplaner til brug ved eksempelvis byggeansøgninger eller som projekteringsgrundlag. Vi udarbejder tegninger, og vi har opbygget mange års specialistviden inden for både opmåling og fremstilling af tegninger i såvel 2D som 3D. Vi står klar til at rådgive dig under hele projektet, og kan også hjælpe med at indhente de nødvendige tilladelser og dispensationer hos de relevante myndigheder.

En situationsplan indeholder de aktuelle oplysninger om koter til terræn, veje, hegn, bygninger, belægning, teknik der er synligt og de registrerede skel på arealet – alle oplysninger indhentes ved målinger i marken og med f.eks. luftfoto fra drone. Situationsplanen anvendes som et præcist projekteringsgrundlag og kan også anvendes til at skabe en 3D-modellering af dit byggeri suppleret med f.eks. en digital terrænmodel.

Men situationsplanen kan ikke stå alene. For at sikre byggeriets lovlighed skal denne suppleres med viden om forhold på arealet såsom lokalplaner, servitutter og øvrige bindinger. Med Skel.dk som samarbejdspartner sikrer du det faglige overblik i dit byggeprojekt – om det er stort eller småt.

I Skel.dk anvender vi i stigende grad laserscanning som vores foretrukne målemetode. Læs mere her om, hvorvidt laserscanning kan bruges til dit projekt.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Kontaktpersoner

Lars Becker Strand 

Kort- og landmålingstekniker og  kontorleder 
58 55 20 07
lbs@skel.dk

Kristian Glob 

Kort- og landmålingstekniker og kontorleder 
92 15 80 82
kgj@skel.dk

Michael Stærk 

Landinspektør og partner 
59 45 80 82
ms@skel.dk

Relaterede cases

Sikring mod skybrud i København

Skel.dk bidrager til sikring mod skybrud i område omkring Fælledparken

Bifaldet, Roskilde

Boligbyggeriet Bifaldet integrerer design og funktionalitet i Roskildes kreative bydel, Musicon