Monitorering

Skel.dk har udført monitorering på broer, metroer og på diverse bygge- og anlægsprojekter.

Når vi monitorerer, måler vi på eksisterende byggerier og installationer for at kontrollere om de sætter sig eksempelvis på grund af udgravninger, pæleramning eller grundvandssænkning. Målingerne kan både foretages kontinuerligt eller med aftalte tidsintervaller alt efter, hvad der passer bedst til jeres projekt.
Skel.dk tilbyder monitoreringsydelser i et spektrum fra den helt simple opsætning til de komplekse løsninger. Dette for at sikre, at du som kunde altid får de data, som du har behov for – hverken for meget eller for lidt.

Vi tilbyder scanning af veje, bygninger, broer og anlæg – kort sagt alle eksisterende forhold både inde og ude. Med 3D-laserscanning er nøjagtigheden og fuldstændigheden i dit data sikret og samtidig foretages scanningen effektivt, så du hurtigt kan komme videre med dit projekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges, og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til blandt andet renoverings- og ombygningsprojekter samt til Facility Management.

3D-laserscanning kan også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. I forbindelse med et samarbejde om laserscanning af dit projekt, har vi altid en grundig dialog med dig for at sikre de bedste forudsætninger for samarbejdet.

”Ved metroen tæt på Vanløse Station har vi foretaget monitorering af sporet i forbindelse med, at NCC skulle udgrave et større parkeringsanlæg tæt ved sporet. I samarbejde med NNC opsatte vi ca. 50 prismer på sporet, som vi målte til flere gange dagligt for at observere mulige bevægelser i sporet. Monitoreringen var koordineret med metroen, der ville blive varslet, hvis der blev målt bevægelser over en vis toleranceramme. Det er en spændende og udfordrende opgavetype, som kræver systematik og omhyggelighed.”

Kristian Glob Johansson, Projektleder, Skel.dk

”På den nye Storstrømsbro monitorer vi den første bropille, der er sat ude på havbunden, for at holde øje med eventuelle sætninger. Monitorering var i begyndelsen hver dag og blev foretaget med højpræcisionsopmåling. Efterfølgende moniteres der ugentligt på bropillen.”

Thomas Dithmarsen, Projektleder i Skel.dk

Kontaktperson

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Thomas Dithmarsen

Kort- og landmålingstekniker

25755805

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.