To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Monitorering

Skel.dk har udført monitorering på broer, metroer og på diverse bygge- og anlægsprojekter. 

Når vi monitorerer, måler vi på eksisterende byggerier og installationer for at kontrollere om de sætter sig eksempelvis på grund af udgravninger, pæleramning eller grundvandssænkning. Målingerne kan både foretages kontinuerligt eller med aftalte tidsintervaller alt efter, hvad der passer bedst til jeres projekt.
Skel.dk tilbyder monitoreringsydelser i et spektrum fra den helt simple opsætning til de komplekse løsninger. Dette for at sikre, at du som kunde altid får de data, som du har behov for – hverken for meget eller for lidt.

”Ved metroen tæt på Vanløse Station har vi foretaget monitorering af sporet i forbindelse med, at NCC skulle udgrave et større parkeringsanlæg tæt ved sporet. I samarbejde med NNC opsatte vi ca. 50 prismer på sporet, som vi målte til flere gange dagligt for at observere mulige bevægelser i sporet. Monitoreringen var koordineret med metroen, der ville blive varslet, hvis der blev målt bevægelser over en vis toleranceramme. Det er en spændende og udfordrende opgavetype, som kræver systematik og omhyggelighed.”

Kristian Glob Johansson, Projektleder, Skel.dk

”På den nye Storstrømsbro monitorer vi den første bropille, der er sat ude på havbunden, for at holde øje med eventuelle sætninger. Monitorering var i begyndelsen hver dag og blev foretaget med højpræcisionsopmåling. Efterfølgende moniteres der ugentligt på bropillen.”

Thomas Dithmarsen, Projektleder i Skel.dk

Kontaktpersoner

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
61 78 19 00
ef@skel.dk

Kristian Glob

Kort- og landmålingstekniker
59 45 80 80
kgj@skel.dk

Thomas Dithmarsen 

Kort- og landmålingstekniker 
25 75 58 05
td@skel.dk

Relateret case

Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord

Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord er nu indviet og taget i brug