Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord

Kronprinsesse Marys Bro er landets tredje betalingsbro og går over Roskilde Fjord som en del af Fjordforbindelsen ved Frederikssund. Højbroen skal aflaste Kronprins Frederiks Bro, som ifølge Vejdirektoratet hver dag lægger ryg til 22.000 biler.

Den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord der nu forbinder Frederikssund og Hornsherred er en 4-sporet motortrafikvej og højbroen over fjorden er knap 1,4 kilometer lang. Broen hviler på pæle, der nogle steder går hele 40 meter ned i havbunden. Broen er på sit højeste punkt 25 meter og gennemsejlingshøjden er 22 meter.

Skel.dk har i første omgang udført afsætning til ekspropriationsforretninger, samt opmåling til projektering af den kommende bro og vejforbindelse.

Efterfølgende har Skel.dk’s primære opgaver bestået i at etablere og nivellere fikspunkter til brug for anlægsarbejdet samt udføre kontrolmålinger af de støbte fundamenter. Arbejdet har krævet millimeter-præcision.

Den nye højbro har fået sit navn efter en navnekonkurrence arrangeret af Vejdirektoratet og Frederiksborg Amts Avis. 447 borgere kom med forslag og ud af dem foreslog 43 borgere, at broen skulle navngives efter Kronprinsesse Mary.

Monitorering med drone

Slutteligt bistod Skel.dk Vejdirektoratet i sommeren 2020 med monitorering af broen. Opgaven bestod i at kontrollere prismernes tilstand. Vejdirektoratet har opsat prismer på alle broernes piller samt på undersiden af vejdækket. Skel.dk’s har kontrolleret prismernes tilstand  med en inspektionsflyvning udført, der blev foretaget med drone. I alt blev knapt 70 prismers tilstand dokumenteret.

Faktaboks

Projekt: Kronprinsesse Marys Bro

Periode: 2014 – september 2019

Omfang:

Ydelser: Detailmålinger, afsætninger, fikspunktsetablering, nivellementer, monitorering

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.