Afsætning

Ombygning? Tilbygning? Eller nybygning?
Skel.dk er din faglige sparringspartner og ekspert inden for opmåling, afsætning og kontrol af byggerier i alle størrelser. I Skel.dk ved vi, at alle detaljer tæller – både når du bygger privat derhjemme eller, når byggeriet er et supersygehus på 118.000 m2. Vi sikrer dig faglig sparring under projekteringsfasen, præcisionen i den tekniske udførelse af selve afsætningsarbejdet, samt valid kontrolmåling og as built dokumentation. Skel.dk tilpasser ydelserne til dine og dit projekts behov og sikrer, at dit projekt kommer både godt fra start og sikkert i mål.

Afsætning af skel

Har familien haft vokseværk og er villaen blevet for lille? Skal grunden indhegnes for at holde hunden inde eller drømmer om du om en ny hæk? Før planerne kan blive til virkelighed, må du sikre dig gode rammer for både det lille og det store projekt. Skel.dk er din specialist inden for fastlæggelse og afsætning af skel og udarbejdelse af situationsplaner.

Afsætning af byggeri

Skel.dk garanterer byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed, for vi ved at begge dele er afgørende i alle byggeprojekter – både i baghaven og på bygherres 50.000 m2 kontorbyggeri i Ørestad.

Vores kompetente landinspektører kan sikre, at byggelovgivningen overholdes, og vi garanterer, at byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lokalplanerne og tinglyste servitutter.

Er der i byggetilladelsen krav om udfærdigelse af en landinspektørattest (IBS-attest) enten i forbindelse med afsætningen eller som dokumentation for, at byggeriet er lovligt opført, hjælper vi også gerne med udfærdigelse af denne. Ligeledes kræver pengeinstitutterne også jævnligt, at det dokumenteres, at byggeriet er lovligt, for at de vil udlåne penge til byggeriet.

Afsætning af byggegrund
“Der er ingen tvivl om at vores opgaveløsning bliver meget nemmere med Skel.dk ombord. Vi kender deres organisation og opgaverne løses altid let og smidigt. Skel.dk var de bedst kvalificerede og scorede højest mulige karakter i vores evaluering af kvalitet af tidligere udført arbejde.”

Jimmy Petersen, opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet.

Afsætning af infrastrukturen

Skel.dk er også din specialist inden for infrastrukturprojekter. Siden 2011 har vi leveret mere end 20.000 timers landmålingsydelser til Vejdirektoratet på Sjælland og Lolland Falster og i 2019 vandt vi vores tredje rammeaftale. Vi leverer ydelser til både vej,- bro og baneområdet og kan sikre en topprofessionel og fleksibel udførelse af dit infrastrukturprojekt. Vi er din samarbejdspartner, både når der skal afsættes, opmåles og dokumenteres.

Kontrolmålinger

Med as built planen i hånden kan du som bygherre dokumentere, om byggeriet er anlagt, som aftalt med entreprenøren. Med denne skaber du overblik over dit projekt – både løbende og når sidste håndværker har forladt pladsen.

Opmåling til as built-dokumentationen foretages både med GPS, totalstation, laserscanner eller drone. Forud for opmålingen taler vi altid om behov og nøjagtighedskrav, så vi sikrer dig den rette data.

Kontaktperson

Lars Becker Strand

Afdelingsleder

58552007

Jonas Christensen

Afdelingsleder

61638006

Relaterede cases

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.