Du er altid velkommen

Vil du høre, hvordan vi kan hjælpe med lige præcis dit projekt, eller ønsker du blot en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til os: firma@skel.dk

Ring til os: 5943 1909

Telefon åbningstider:

Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00 / Fredag: 08.00 – 15.30

Lad os kontakte dig

Send os dine kontaktoplysninger og adressen som henvendelsen drejer sig om.

Adresser

Holbæk
L. C. Worsøesvej 5
4300 Holbæk
Tlf.: 5943 1909

København
Trekronergade 149B, st.
2500 Valby
Tlf.: 3332 1900

Kalundborg
​Sct Jørgensbjerg 11
4400 Kalundborg
Tlf.: 5951 0414

Slagelse
​Ndr. Stationsvej 14B
​4200 Slagelse
Tlf.: 5852 0286

Sorø
​Fulbyvej 15
4180 Sorø
Tlf.: 5783 0286

Ledelsen

Michael Thomsen, Slagelse (Adm. direktør, partner)

Michael er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2002 og blev beskikket i 2005, hvorefter han indtrådte i partnerkredsen.

Siden Michael tiltrådte som adm. direktør for Skel.dk i 2012 har han på ledelsesniveau fungeret som virksomhedens ansigt udadtil, imens han internt har været drivkraften bag Skel.dk’s markante udvikling de seneste år. Skel.dk tæller i dag ca. 70 ansatte og har således mere end fordoblet antallet af ansatte under hans ledelse, herunder åbnet ny afdeling i København, imens andre afdelinger løbende udvides.

Landinspektørfagligt har Michael stærke kompetencer inden for de fleste typer af opgaver, men sidder i dag primært med større opgaver inden for rådgivning med speciale i rettighedserhvervelse, projektudvikling og lokalplanlægning.

Michael har gennem årene været ansvarlig for mere end 3000 opgaver for både stat, kommune og erhvervslivet, og kan trække på stor viden og mange erfaringer når der skal findes løsninger på svære problemstillinger eller skabes fremdrift i projekter med mange interessenter og komplekse snitflader mellem forskellige rådgivere, myndigheder, borgere og projektudviklere.

Kontakt Michael Thomsen på 22 19 33 55 eller mt@skel.dk

Bent Cramer, Kalundborg (partner)

Bent Cramer er en af Skel.dk’s mest rutinerede landinspektører med mere end 30 års erfaring. Bent er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 1984 og kunne i 2017 fejre 25 års jubilæum som selvstændig i Kalundborg.

Bent har mange års erfaring med ledelse og projektstyring, og hans kompetencer spænder vidt, idet han har været involveret i stort set alle typer opgaver gennem sine 25 års virke i Kalundborg – et område hvor udviklingen ligger hans hjerte meget nært.

Bent har gennem sine år som landinspektør bl.a. arbejdet med udviklingen af store erhvervsvirksomheder som Statoil Raffinaderiet, Kalundborg Havn, byggerier på Novo Nordisk/Novozymes og Asnæsværket/Ørsted, samt talrige byggemodninger i Kalundborg Kommune.

Kontakt Bent Cramer på 40 11 84 14 eller bc@skel.dk

Michael Stærk, Holbæk (partner)

Michael blev uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2001, og blev ansat hos Skel.dk i 2003. I 2004 blev Michael beskikket landinspektør og i 2007 blev han partner og har siden videreuddannet sig inden for ledelse.

Michael har i de seneste år specialiseret sig inden for skelforretninger, konfliktløsning og syn og skøn og har således inden for de sidste år afholdt adskillige skelforretninger. Endvidere har Michael specialiseret sig i oprettelse af ideelle anparter, når det ikke er muligt at opdele en ejendom ved udstykning eller i ejerlejligheder. Hertil har Michael i mere end 15 år beskæftiget sig med det juridiske felt, herunder særligt de matrikulære opgaver i forbindelse med forandring og dannelse af ejendomme.

Gennem sine år som landinspektør og specialist har Michael arbejdet på større projekter for bl.a. Voldgiftsnævnet, Holbæk Forsyning og Holbæk Kommune samt for lokale og regionale ejendomsudviklere. Med baggrund i det nordvestsjællandske område har Michael endvidere specialiseret sig i den lovgivning, der knytter sig til anvendelse, opførelse og udstykning af sommerhuse.

Kontakt Michael Stærk på 59 45 80 82 eller ms@skel.dk

Ejnar Flensborg, København (partner)

Ejnar Flensborg står i spidsen for udvikling og drift af afdelingen i København. Her beskæftiger han sig med alle opgaver inden for landinspektørfaget. De seneste par år primært med fokus på større byggeprojekter i hovedstadsområdet.

Ejnar har opbygget kompetencer inden for ejendomsudvikling, ejerlejlighedsopdeling og arealberegninger. Hertil har han stor erfaring og indsigt i entreprenørernes behov i de forskellige byggefaser.

Desuden har Ejnar stået i spidsen for droneafdelingen i Skel.dk, certificeringen af firmaet efter ISO9001, samt andre interne udviklingsprojekter.

Ejnar er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2010, fik sin beskikkelse i 2013 og blev partner i Skel.dk i 2014.

Kontakt Ejnar Flensborg på 61 78 19 00 eller ef@skel.dk

Gitte Lysehøj, Sorø (partner)

Gitte Lysehøj er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2003 og blev beskikket i 2006. Samme år blev hun ansat hos Skel.dk og blev partner i firmaet i 2008.

Gitte har stor erfaring med matrikel- og tinglysningssager, herunder afdækning af sagernes problemstillinger, opmåling samt afsætning af skel. Gitte er firmaets ekspert inden for landbrugssager og har i denne forbindelse gennemført mange landbrugssager på hele Sjælland. Endvidere har Gitte stået for flere større jordfordelingssager til blandt andet større naturgenopretningsprojekter. Gitte arbejder også med rettighedserhvervelse for flere forsyningsselskaber og kommuner.

Kontakt Gitte Lysehøj på 22 45 58 05 eller gl@skel.dk

Henning Østergaard, Holbæk (partner)

Henning Østergaard er en af Skel.dk’s mest rutinerede landinspektører med næsten 40 års virke som landinspektør i Holbæk. Henning er uddannet landinspektør fra Landbohøjskolen i 1977 og blev i 1980 beskikket landinspektør. Henning har været praktiserende landinspektør i Holbæk siden 1981 og fra 2012 har han været partner i Skel.dk

Henning har mange års erfaring med ledelse og projektstyring, og hans kompetencer spænder vidt, idet han har været involveret i stort set alle typer opgaver gennem sine snart 40 års virke på Vestsjælland.

Henning har gennem årene forestået utallige rettighedserhvervelser til spildevandsanlæg, vandledninger og vej- og stianlæg, samt skelforretninger og syns- og skønsforretninger. Henning har endvidere stor viden om ledningsret og gæsteprincippet.

Henning har bistået ved større og mindre byudviklingsprojekter både på Sjælland og i København og har stor ekspertise i ejerlejlighedsopdeling og rådgivning inden for ejendomsudvikling.

Henning er med sine mange års erfaring udpeget som skønsmand af Landinspektørforeningen.

Kontakt Henning Østergaard på 59 45 80 80 eller hoe@skel.dk

Robert Kovac, Slagelse (kontorleder)

Robert Kovac er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2004 og blev beskikket i 2008. I 2013 blev han ansat hos Skel.dk, hvorefter han senere har taget en lederuddannelse.

Robert har stor erfaring med matrikel- og tinglysningssager, herunder afdækning af problemstillinger, opmåling og afsætning af skel. I forbindelse med disse opgaver har Robert også fået en indgående erfaring med lodsejer- og myndighedskontakt. Robert er med sine kompetencer og en fortid i Kort- og Matrikelstyrelsen ansvarlig for mange af de matrikulære sager i Skel.dk og han fungerer samtidig som intern teamleder for det matrikulære team i Skel.dk.

Gennem sine år som landinspektør har Robert gennemført over 600 sager og blandt andet arbejdet med matrikulære vejudskillelser for blandt andet Slagelse, Sorø, Vordingborg, Næstved og København Kommune, samt matrikulære berigtigelser af projekter for adskillige forsyningsselskaber.

Kontakt Robert Kovac på 58 55 20 09 eller rok@skel.dk

Lars Becker Strand, Slagelse (kontorleder)

Lars Becker er uddannet Kort- og Landmålingstekniker fra Horsens i 1992 og blev i 2011 en del af Skel.dk, hvor han senere har taget en lederuddannelse.

Lars er med sine mange års erfaring en yderst kompetent landmåler med et utal af både tekniske og matrikulære sager bag sig. Han beskæftiger sig i dag primært med alle former for teknisk landmåling, herunder bl.a. situationsplaner, fikspunktsetablering, præcisionsmåling, monitorering, bygnings- og skelafsætning.

Lars er superbruger i flere CAD- og beregningsprogrammer. Lars er desuden firmaets materielansvarlige med ansvar for indkøb og vedligeholdelse af Skel.dk’s store instrument- og bilpark.

Gennem sine år som landmåler har Lars været leder på en lang række anlægs- og byggeprojekter, herunder Musholm Bugt Feriecenter, Psykiatrihospitalet i Slagelse og opmålingen til det nye campusområde i Slagelse.

Kontakt Lars Becker Strand på 58 55 20 07 eller lbs@skel.dk

Jonas Christensen, Holbæk (kontorleder)

Jonas er uddannet kort- og landmålingstekniker fra Københavns Erhvervsakademi i 2006. Samme år blev Jonas ansat i Skel.dk, hvor han efterfølgende har taget en projektlederuddannelse.   

Gennem sine år i Skel.dk har Jonas opbygget stærke kompetencer inden for planlægning og udførelse af opmålingsopgaver, og han er særligt rutineret i de klassiske landmålingsdiscipliner så som detailmåling, fikspunktsetablering, nivellement, matrikulær opmåling samt alle typer af afsætning. I kraft af den solide erfaring er Jonas også ofte i den koordinerende rolle som projektleder, ligesom erfaringen også bliver brugt til rådgivning om den mest optimale løsning på opgaverne.

Jonas har solid erfaring med traditionel landmåling og har stået i front i udviklingen af Skel.dk’s ydelser inden for 3D-laserscanning, hvorfor han både figurerer i Team Landmåling og i Specialistteamet. Jonas er med sin store erfaring god til at vurdere, hvornår det er fordelagtigt at anvende laserscanning-teknologi frem for traditionel opmåling.

Jonas har bred erfaring inden for 3D-laserscanning af broer, større bygværker og anlæg i olieindustrien, med efterfølgende bearbejdning af data og præsentationer.

I naturlig forlængelse heraf, besidder Jonas også specialistviden indenfor 3D-maskinstyring, herunder konstruktion og konvertering af data til anlægsprojekter.

Kontakt Jonas Christensen på 59 45 80 88 eller jc@skel.dk

Maria Kovac, Holbæk (kontorleder)

Maria er beskikket landinspektør, uddannet fra Aalborg Universitet i 2006 og har siden arbejdet i private landinspektørpraksis med ansættelse hos Skel.dk siden 2013.

Maria har specialiseret sig i opgaver inden for det matrikulære og ejendomsjuridiske felt, og især med fokus på tinglysningsopgaver inden for landinspektørbranchen og servitutret. Med sin stærke profil er hun desuden Skel.dk’s teamleder inden for tinglysningsområdet, hvor hun har ansvaret for at sikre ensretning og høj standard på alle ydelser.

Udover arbejdet omkring de matrikulære- og tinglysningsmæssige opgaver, har Maria stor erfaring med opgaver inden for byudvikling og lokalplanlægning samt ejendomsdannelse på alle niveauer, herunder ejerlejlighedsopdelinger og -ændringer.

Kontakt Maria Kovac på 59 45 80 92 eller mlk@skel.dk

Elsebeth Knudsen, Holbæk (kontorleder)

Elsebeth er uddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 1987 og hun har været en del af Skel.dk siden 1995.

Med over 25 års erfaring med projektstyring af en lang række forsyningsrelaterede opgaver inden for både det private og offentlige, har Elsebeth opnået et stort kendskab til alle landinspektørfaglige opgaver inden for forsyningsområdet.

Foruden sin ekspertise i at håndtere vanskelige opmålingsopgaver har Elsebeth stor erfaring med metodevalg, analyse og koordinering, samt en stor teknisk og juridisk viden inden for området.  

Elsebeth har været projektleder på en lang række opgaver hos Skel.dk der blandt andet omfatter tinglysnings- og matrikulære sager samt rettighedserhvervelser. Projekterne har omfattet alt fra indgåelse af frivillige aftaler, udstykning af regnvandsbassiner og pumpestationer, til sikring af ledningsanlæg på privat ejendom.

Kontakt Elsebeth Knudsen på 59 45 80 81 eller ek@skel.dk

Medarbejdere

Anders Magnusson

Anders Magnusson

Kort- og landmålingstekniker
amg@skel.dk
92 15 93 17

Andreas Adeler

Andreas Adeler

Landmåler
aad@skel.dk
40 28 48 82

Andreas Balling Clausen

Andreas Balling Clausen

Landinspektørstuderende
abc@skel.dk
33 32 19 00

Andreas Kildebo

Andreas Kildebo

Landinspektørstuderende
aki@skel.dk
33 32 19 00

Christian Simonsen

Christian Simonsen

Kort- & Landmålingstekniker
csi@skel.dk
92 15 93 05

Christian Kromann

Christian Kromann

Byplanlægger
ckn@skel.dk
58 52 02 86

David Skafte

David Skafte

Kort- og Landmålingstekniker
dsk@skel.dk
30 73 71 72

Ditte Andresen

Ditte Andresen

Kort- & Landmålingstekniker
dia@skel.dk
30 73 97 96

Eva Elisabeth Malling

Eva Elisabeth Malling

Fagleder for forretningsudvikling & HR
em@skel.dk
92 15 93 03

Frederik S. Hansen

Frederik S. Hansen

Målemedhjælper
fsh@skel.dk
92 15 93 01

Gitte Kristensen

Gitte Kristensen

Matrikeltekniker
gk@skel.dk
59 45 80 90

Ida Jørgensen

Ida Jørgensen

Landinspektørstuderende
idj@skel.dk
58 52 02 86

Jakob Topp

Jakob Topp

Kort- & Landmålingstekniker
jat@skel.dk
24 65 22 64

Jesper Houmann

Jesper Houmann

Kort- & Landmålingstekniker
jho@skel.dk
92 15 80 80

Jesper Rand

Jesper Rand

Kort- og Landmålingstekniker
jro@skel.dk
30 73 53 93

Joackim A. Christensen

Joackim A. Christensen

Landinspektørstuderende
jac@skel.dk
58 52 02 86

Jonas Frantsen

Jonas Frantsen

Landinspektør
jof@skel.dk
92 15 93 07

Jonna Madsen

Jonna Madsen

Matrikeltekniker
jm@skel.dk
30 73 87 95

Jytte Schwartz

Jytte Schwartz

Matrikeltekniker
js@skel.dk
58 55 20 08

Karsten Harboe

Karsten Harboe

Kort- & Landmålingstekniker
kah@skel.dk
61 28 59 43

Karsten Ribers

Karsten Ribers

Kort- & Landmålingstekniker
kr@skel.dk
30 49 03 16

Kerstin Fisker

Kerstin Fisker

Kort- & Landmålingstekniker
kef@skel.dk
59 45 80 86

Keld Sidenius

Keld Sidenius

Landinspektør
ks@skel.dk
58 55 20 02

Kim Kristensen

Kim Kristensen

Kort- & Landmålingstekniker
kik@skel.dk
58 55 20 13

Kirsten H. Iversen

Kirsten H. Iversen

Bogholder
khi@skel.dk
59 45 80 83

Kristian Glob Johansson

Kristian Glob Johansson

Kort- & Landmålingstekniker
kgj@skel.dk
92 15 80 82

Kristian Paris

Kristian Paris

Målemedhjælper
klp@skel.dk

Lars Aue

Lars Aue

Landinspektør
lau@skel.dk
30 73 83 03

Lars Peter Bloch

Lars Peter Bloch

Landinspektør
lpb@skel.dk
22 53 02 86

Mads Bygum Bech

Mads Bygum Bech

Kort- og Landmålingstekniker
mbb@skel.dk
58 52 02 86

Mads Martin Jensen

Mads Martin Jensen

Kort- og Landmålingstekniker
mmj@skel.dk
30 73 93 35

Mahboubah Alamizadeh

Mahboubah Alamizadeh

Servicemedarbejder
59 43 19 09

Marcus Dahl

Marcus Dahl

Målemedhjælper
MDL@skel.dk
30 70 02 86

Mathias Thurøe

Mathias Thurøe

Kort- & Landmålingstekniker
mat@skel.dk
30 73 43 56

Matias Nielsen

Matias Nielsen

Landinspektør
man@skel.dk
92 15 11 36

Michael Hansen

Michael Hansen

Kort- & Landmålingstekniker
mih@skel.dk
30 44 04 96

Mikkel Almholt

Mikkel Almholt

Landmåler
mal@skel.dk
33 32 19 00

Paw Appeldorff

Paw Appeldorff

Teknisk designer
paa@skel.dk
30 45 62 80

Peter Pedersen

Peter Pedersen

Kort- & Landmålingstekniker
pp@skel.dk
25 71 33 55

Peter W. Jensen

Peter W. Jensen

Kort- og Landmålingstekniker
pwj@skel.dk
92 15 93 02

Rasmus Guldager

Rasmus Guldager

Landinspektør
rgu@skel.dk
30 73 82 35

Sanne Thomsen

Sanne Thomsen

Grafisk designer
58 52 02 86

Sigger Jensen

Sigger Jensen

Teknisk designer
sij@skel.dk
92 15 11 68

Sten Jørgensen

Sten Jørgensen

Kort- og landmålingstekniker
sgj@skel.dk
33 32 19 00

Søren Lundbech

Søren Lundbech

Landinspektør
slu@skel.dk
92 15 93 06

Thomas Dithmarsen

Thomas Dithmarsen

Kort- & Landmålingstekniker
td@skel.dk
25 75 58 05

Thomas Zarp

Thomas Zarp

Kort- & Landmålingstekniker
tz@skel.dk
92 15 93 08

Tony Andersen

Tony Andersen

Landmåler
ta@skel.dk
22 51 58 52

Torben Lund Olsen

Torben Lund Olsen

Målemedhjælper
tlo@skel.dk
61 55 70 65