3D-laserscanning
– en digital udgave af virkeligheden

Selvom Skel.dk’s historie er 100 år lang, sidder vi ikke fast. Med på vores 3D-laserscanningsteam har vi nogle af landets førende eksperter. Hver dag tænkes der i udvikling af vores ydelser, for at imødekomme den stigende efterspørgsel på højteknologiske opgaveløsninger- og 3D-laserscanning er en af tidens mest moderne opmålingsteknikker. Derfor tilbyder vi 3D-laserscanninger i både større og mindre omfang som blandt andet projekteringsgrundlag ved jeres næste byggeprojekt.

Vi tilbyder scanning af veje, bygninger, broer og anlæg – kort sagt alle eksisterende forhold både inde og ude. Med 3D-laserscanning er nøjagtigheden og fuldstændigheden i dit data sikret og samtidig foretages scanningen effektivt, så du hurtigt kan komme videre med dit projekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges, og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til blandt andet renoverings- og ombygningsprojekter samt til Facility Management.

3D-laserscanning kan også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. I forbindelse med et samarbejde om laserscanning af dit projekt, har vi altid en grundig dialog med dig for at sikre de bedste forudsætninger for samarbejdet. Læs mere her.

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

  • Aftale om den ønskede detaljeringsgrad.
  • Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt
  • Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende

 

I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer.

Sammen med vores hold på knapt 90 medarbejdere har vi skabt branchens Bedste Arbejdsplads, hvor et stort engagement, en tårnhøj faglighed og fleksibilitet er vores fællesnævner i mødet med hinanden – og med vores kunder.

Vi glæder os til vores samarbejde!

Terrestrisk 3D-laserscanning – når vi dykker ned i teknikken

3D terrestrisk laserscanning kan i grove træk sammenlignes med automatisk reflektorløst måling med en totalstation i en meget høj tæthed. Tætheden af punkterne vil typisk ligge mellem 3 mm og 13 mm på en 10 meters vinkelret afstand til et objekt. Tætheden mellem punkterne påvirker den samlede scanningstid i marken pr. scan.

Situationsplan af bygning

Efter udførsel af det nødvendige antal scanninger, er resultatet en ”sky” af punkter, hvorfor navnet punktsky opstår. Hvert enkelt punkt har udover geometriske egenskaber i form af unikke tredimensionale koordinater (XYZ), også information vedr. intensitetsværdien fra den enkelte lasermålingsstråle. Denne kan anvendes til at ”farvelægge” punktskyen, som visuelt skaber et udtryk, der kan sammenlignes med sort-hvid billeder. Såfremt det ønskes at gengive ”rigtige” farver (RGB) i punktskyen, kan der tages billede, som punktskyen farvelægges efter.

Punktskyen kan også præsenteres i en 360º viewer med mulighed for måltagning direkte i en browser.

Punktsky til CAD

Punktskyen kan omdannes til streger, polygoner eller flader (vektortegning), så det ligner klassisk opmåling. Det gøres på kontoret igennem en ”digital opmåling”. Her udtrækker vi de objekter/elementer fra punktskyen, kunden ønsker at få vektoriseret. Punktskyen kan omdannes til indlæsning i klassiske CAD-programmer, såsom Bentley Microstation, AutoCAD, ArchiCAD eller SolidWorks.

Eksempel på punktsky

Scan til BIM

En BIM-model kan udarbejdes ud fra selvsamme punktsky til indlæsning i REVIT, hvor alle objekter er optegnet i 3D. Skel.dk Landinspektører sørger for at udspecificere kravene til hvert enkelt objekt i BIM-modellen vha. DiKon standard.

Der tages stilling til detaljeringsniveau for geometrien, nøjagtighed (punktsky og modellering) og informationsniveau (f.eks. vægtykkelser). På denne måde sikrer vi, at BIM-modellen er tilpasset til det enkelte projekt.

Kontaktperson

Soran Ahmad Khani

Landinspektør

44141242

Jonas Christensen

Afdelingsleder

61638006

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.