To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

3D-laserscanning
– en digital udgave af virkeligheden

Selvom Skel.dk’s historie er 100 år lang, sidder vi ikke fast. Med på vores 3D-laserscanningsteam har vi nogle af landets førende eksperter og hver dag, tænkes der i udvikling af vores ydelser, for at imødekomme den stigende efterspørgsel på højteknologiske opgaveløsninger. Og 3D-laserscanning er en af tidens mest moderne opmålingsteknikker. Derfor tilbyder vi 3D-laserscanninger i både større og mindre omfang som blandt andet projekteringsgrundlag ved jeres næste byggeprojekt.

Vi tilbyder scanning af veje, bygninger, broer og anlæg – kort sagt alle eksisterende forhold både inde og ude. Med 3D-laserscanning er nøjagtigheden og fuldstændigheden i dit data sikret og samtidig foretages scanningen effektivt, så du hurtigt kan komme videre med dit projekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges, og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til blandt andet renoverings- og ombygningsprojekter samt til Facility Management.

3D-laserscanning kan også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. I forbindelse med et samarbejde om laserscanning af dit projekt, har vi altid en grundig dialog med dig for at sikre de bedste forudsætninger for samarbejdet.

Skel.dk måler ved gammel hytte
28F5016 Imager – betjent med Panasonic tablet. 

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

  1. Aftale om den ønskede detaljeringsgrad
  2. Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt
  3. Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende

I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer. 

Terrestrisk 3D-laserscanning – når vi dykker ned i teknikken

Skel.dk
Screendump af CAD i sammenspil med punktsky fra 3D-laserscanning.

3D terrestrisk laserscanning kan i grove træk sammenlignes med automatisk reflektorløst måling med en totalstation i en meget høj tæthed. Tætheden af punkterne vil typisk ligge mellem 3 mm og 13 mm på en 10 meters vinkelret afstand til et objekt. Tætheden mellem punkterne påvirker den samlede scanningstid i marken pr. scan.

Efter udførsel af det nødvendige antal scanninger, er resultatet en ”sky” af punkter, hvorfor navnet punktsky opstår. Hvert enkelt punkt har udover geometriske egenskaber i form af unikke tredimensionale koordinater (XYZ), også information vedr. intensitetsværdien fra den enkelte lasermålingsstråle. Denne kan anvendes til at ”farvelægge” punktskyen, som visuelt skaber et udtryk, der kan sammenlignes med sort-hvid billeder. Såfremt det ønskes at gengive ”rigtige” farver (RGB) i punktskyen, kan der tages billede, som punktskyen farvelægges efter.

Punktskyen kan også præsenteres i en 360º viewer med mulighed for måltagning direkte i en browser.

Punktsky til CAD

Punktskyen kan omdannes til streger, polygoner eller flader (vektortegning), så det ligner klassisk opmåling. Det gøres på kontoret igennem en ”digital opmåling”. Her udtrækker vi de objekter/elementer fra punktskyen, kunden ønsker at få vektoriseret. Punktskyen kan omdannes til indlæsning i klassiske CAD-programmer, såsom Bentley Microstation, AutoCAD, ArchiCAD eller SolidWorks.

Scan til BIM

En BIM-model kan udarbejdes ud fra selvsamme punktsky til indlæsning i REVIT, hvor alle objekter er optegnet i 3D. Skel.dk Landinspektører sørger for at udspecificere kravene til hvert enkelt objekt i BIM-modellen vha. DiKon standard.

Der tages stilling til detaljeringsniveau for geometrien, nøjagtighed (punktsky og modellering) og informationsniveau (f.eks. vægtykkelser). På denne måde sikrer vi, at BIM-modellen er tilpasset til det enkelte projekt.

Kontaktperson

Soran Khani

Landinspektør
44 14 12 42
skh@skel.dk

Skel.dk laserscanning

Jonas Christensen

Kort- og landmålingstekniker
59 45 80 88
jc@skel.dk

Relaterede cases

Sikring mod skybrud i København

Skel.dk bidrager til sikring mod skybrud i område omkring Fælledparken

BLOX

BLOX på Christians Brygge er Danmarks nye epicenter for arkitektur og design