Opmåling

Skel.dk står for opmåling af både by og land. Vej og hus. Bro og brønd. Terræn og beplantning. I mere end 100 år har Skel.dk foretaget opmålinger af de eksisterende forhold i landet og leveret projekteringsgrundlag til både arkitekter, det offentlige, ingeniører, private og bygherrer. Men vores lange historie holder os ikke tilbage, tværtimod. I Skel.dk anvender vi den seneste teknologi inden for opmåling og vores specialister går også gerne helt forrest, når det kommer til udvikling af vores fag og branche.

I Skel.dk møder vi hver kunde og hvert projekt med faglighed og nysgerrighed. I vores hænder er du sikret en kompetent rådgivning og opmålingsydelser tilpasset dig. Vi tilbyder blandt andet opmåling af grund, ledningsregistrering, fikspunktetablering, 3D-laserscanning, situationsplaner, ejerlejligheder, vandløbsmålinger og droneopmåling.

Opmåling af grund

I Skel.dk er opmåling af grunde hverdagskost og en del af det matrikulære arbejde, som vores team af specialister både i marken og på kontoret løser. Uanset om der er tale om et lille eller et stort projekt, har vi fokus på at behandle alle sager med faglighed, fleksibilitet og engagement – og efter aftalt tid.

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

  • Aftale om den ønskede detaljeringsgrad.
  • Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt.
  • Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende.


I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer.

Sammen med vores hold på knapt 100 medarbejdere har vi skabt branchens Bedste Arbejdsplads, hvor et stort engagement, en tårnhøj faglighed og fleksibilitet er vores fællesnævner i mødet med hinanden – og med vores kunder.

Vi glæder os til vores samarbejde!

Ledningsregistrering

Vores landinspektører har mange års erfaring med at opmåle og dokumentere alle slags ledninger for det offentlige. I forbindelse med ledningsprojekter assisterer vi også med lodsejerforhandlinger, og vi sørger for de nødvendige myndighedsgodkendelser. Desuden håndterer vi også tinglysningen, og vi kan foretage digitalisering af allerede eksisterende analoge ledningsregistreringer. Vi arbejder i dag med alle de gængse udvekslingsformater.

Fikspunktetablering

Skel.dk etablerer fikspunkter til den videre afsætning på både gulve, vægge, veje, bygninger og i terrænet. På baggrund af mere end 100 års erfaring kan vi udvælge, hvilke grader af nøjagtighed og detalje en opgave skal løses med og dermed opmålingsmetoden. Sådan sikrer vi os, at opgaven løses rigtigt første gang, så du kan komme videre med dit projekt.

Vandløbsmåling

I Skel.dk foretager vi vandløbsmåling som en regulativkontrol. Alle offentlige vandløb er omfattet af et regulativ, og i dette regulativ står der overordnede bestemmelser for vandløbet og dets administration og vedligeholdelsen. Skel.dk udfører vandløbsmåling for forskellige kommuner på Sjælland. Opmålingerne følger guidelines for opmåling af vandløb, og vi leverer data, der passer til VASP.

opmåling
Opmåling med prisme

Volumenberegning og terrænmodeller

Skel.dk udfører volumenberegninger, der kan bruges som dokumentation eller ved projektering af bygge- og anlægsarbejder. I den proces kan vi også udarbejde 3D-terrænmodeller, beregne højdekurver, og vi kan lave længde- og tværprofiler af terræn, for eksempel til projektering af trykledninger. En digital terrænmodel sikrer den optimale placering af dit byggeprojekt. Terrænmodeller udarbejder vi på baggrund af nivellement i marken og/eller kortlægning med drone.

Nivellement

Forud for ansøgning om byggetilladelse er det altid smart at have styr på højderne i terrænet. Dette for at sikre, at alle forhold tages til betragtning ved placering af nyt byggeri samt, at servitutter og lokalplan på ejendommen overholdes. I Skel.dk har vi stor erfaring med at udføre nivellementer og vil efter en snak om dit projekt altid kunne rådgive dig i forhold til, hvilken nivelleringsteknik der er passende for opmåling og kontrol af dit terræn.

Kontaktperson

Lars Becker Strand

Afdelingsleder

58552007

Ditte Andresen

Kort- og landmålingstekniker

30739796

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.