To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Opmåling

Skel.dk står for opmåling af både by og land. Vej og hus. Bro og brønd. Terræn og beplantning.      I mere end 100 år har Skel.dk foretaget opmålinger af de eksisterende forhold i landet og leveret projekteringsgrundlag til både arkitekter, det offentlige, ingeniører, private og bygherrer.          Men vores lange historie holder os ikke tilbage, tværtimod. I Skel.dk anvender vi den seneste teknologi inden for opmåling og vores specialister går også gerne helt forrest, når det kommer til udvikling af vores fag og branche.

I Skel.dk møder vi hver kunde og hvert projekt med faglighed og nysgerrighed. I vores hænder er du sikret en kompetent rådgivning og opmålingsydelser tilpasset dig. Vi tilbyder blandt andet opmåling af grund, ledningsregistrering, fikspunktetablering, 3D-laserscanning, situationsplaner, ejerlejligheder, vandløbsmålinger og droneopmåling.

Opmåling af grund

I Skel.dk er opmåling af grunde hverdagskost og en del af det matrikulære arbejde, som vores team af specialister både i marken og på kontoret løser. Uanset om der er tale om et lille eller et stort projekt, har vi fokus på at behandle alle sager med faglighed, fleksibilitet og engagement – og efter aftalt tid.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Ledningsregistrering

Vores landinspektører har mange års erfaring med at opmåle og dokumentere alle slags ledninger for det offentlige.                I forbindelse med ledningsprojekter assisterer vi også med lodsejerforhandlinger, og vi sørger for de nødvendige myndighedsgodkendelser. Desuden håndterer vi også tinglysningen, og vi kan foretage digitalisering af allerede eksisterende analoge ledningsregistreringer. Vi arbejder i dag med alle de gængse udvekslingsformater.

Fikspunktetablering

Skel.dk etablerer fikspunkter til den videre afsætning på både gulve, vægge, veje, bygninger og i terrænet. På baggrund af mere end 100 års erfaring kan vi udvælge, hvilke grader af nøjagtighed og detalje en opgave skal løses med og dermed opmålingsmetoden. Sådan sikrer vi os, at opgaven løses rigtigt første gang, så du kan komme videre med dit projekt.

Vandløbsmåling

I Skel.dk foretager vi vandløbsmåling som en regulativkontrol. Alle offentlige vandløb er omfattet af et regulativ, og i dette regulativ står der overordnede bestemmelser for vandløbet og dets administration og vedligeholdelsen. Skel.dk udfører vandløbsmåling for forskellige kommuner på Sjælland. Opmålingerne følger guidelines for opmåling af vandløb, og vi leverer data, der passer til VASP.

Volumenberegning og terrænmodeller

Skel.dk udfører volumenberegninger, der kan bruges som dokumentation eller ved projektering af bygge- og anlægsarbejder. I den proces kan vi også udarbejde 3D-terrænmodeller, beregne højdekurver, og vi kan lave længde- og tværprofiler af terræn, for eksempel til projektering af trykledninger. En digital terrænmodel sikrer den optimale placering af dit byggeprojekt. Terrænmodeller udarbejder vi på baggrund af nivellement  i marken og/eller kortlægning med drone.

Nivellement

Forud for ansøgning om byggetilladelse er det altid smart at have styr på højderne i terrænet. Dette for at sikre, at alle forhold tages til betragtning ved placering af nyt byggeri samt, at servitutter og lokalplan på ejendommen overholdes. I Skel.dk har vi stor erfaring med at udføre nivellementer og vil efter en snak om dit projekt altid kunne rådgive dig i forhold til, hvilken nivelleringsteknik der er passende for opmåling og kontrol af dit terræn.

Kontaktperson

Lars Becker Strand

Kort- og landmålingstekniker og   kontorleder
58 55 20 07
lbs@skel.dk

Kristian Glob

Kort- og landmålingstekniker og kontorleder 
92 15 80 82
kgj@skel.dk

Ditte Andresen 

Kort- og landmålingstekniker 
30 73 97 96
dia@skel.dk

Relaterede cases

Avista Oil, Kalundborg

Genopbygning af Avista Oils olieraffinaderi 

Hempel HQ2 2. etape, Lyngby

Malergigant udvider hovedkvarter og tilfører sjæl og arkitektoniske elementer fra malingens verden