Ekspropriation

Hos Skel.dk har vi specialister med mange års erfaring inden for ekspropriation. Ekspropriation betyder “en tvungen afståelse af rettigheder over ejendom”. Ekspropriation kan efter Grundlovens § 73 kun ske: “ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning”.

I Skel.dk har vi indgående kendskab til alle relevante procedurer og regler relateret til ekspropriation til vejprojekter og øvrige infrastrukturprojekter. Som din rådgiver sikrer vi, udarbejdelse af det nødvendige dokumentation (f.eks. ejendomsfortegnelser, servitutter mv.) og varetager opgaver med afholdelse af åstedsforretninger, fastsættelse af erstatninger, protokolføring, forhandling, tinglysningsmæssig- og matrikulær berigtigelse af aftaler med videre.

Skel.dk kan desuden gennemføre de opmålinger, der skal bruges i forhold til projekteringen samt afsætninger af grænser i marken.

Frivillige aftaler

Som et alternativ til ekspropriation findes den frivillige aftale, der gennemføres på baggrund af lodsejerforhandlinger.

I Skel.dk kan vi bidrage med at opnå aftaleløsninger omkring den frivillige aftale. Vi har specialister, der kan rådgive både bygherre, myndighed eller agere som bisidder for dig, der er lodsejer. Om der er tale om en ekspropriation eller en frivillig aftale kan vi sikre processens smidighed og parternes tilfredshed.

Når kendelsen har afsagt, om der er tale om ekspropriation eller frivillig aftale, skal de matrikulære ændringer gennemføres. Det sker både i marken, med afmærkninger af nye skel, samt på kontoret med blandt andet ajourføring i Tingbogen. Skel.dk kan også her bistå i processen.

Kontaktperson

Gitte Lysehøj

Partner

22455805

Elsebeth Knudsen

Landinspektør

59458081

Relaterede cases

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.