To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Ekspropriation

Hos Skel.dk har vi specialister med mange års erfaring inden for ekspropriation. Ekspropriation betyder “en tvungen afståelse af rettigheder over ejendom”. Ekspropriation kan efter Grundlovens § 73 kun ske:  “ifølge lov hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning”. 

I Skel.dk har vi indgående kendskab til alle relevante procedurer og regler relateret til ekspropriation til vejprojekter og øvrige infrastrukturprojekter. Som din rådgiver sikrer vi, udarbejdelse af det nødvendige dokumentation (f.eks. ejendomsfortegnelser, servitutter mv.) og varetager opgaver med afholdelse af åstedsforretninger, fastsættelse af erstatninger, protokolføring, forhandling, tinglysningsmæssig- og matrikulær berigtigelse af aftaler med videre.

Skel.dk kan desuden gennemfører de opmålinger, der skal bruges i forhold til projekteringen samt afsætninger af grænser i marken. 

Frivillige aftaler

Som et alternativ til ekspropriation findes den frivillige aftale, der gennemføres på baggrund af lodsejerforhandlinger.

I Skel.dk kan vi bidrage med at opnå aftaleløsninger omkring den frivillige aftale. Vi har specialister, der kan rådgive både bygherre, myndighed eller som bisidder for dig, der er lodsejer. Om der er tale om en ekspropriation eller en frivillig aftale kan vi sikre processens smidighed og parternes tilfredshed.

Når kendelsen er afsagt, om der er tale om ekspropriation eller frivillig aftale, skal de matrikulære ændringer gennemføres. Det sker både i marken, med afmærkninger af nye skel, samt på kontoret med blandt andet ajourføring i Tingbogen. Skel.dk kan også her bistå i processen.

 

Skel.dk Landbrugssager

Kontaktperson

Gitte Lysehøj

Landinspektør og partner
22 45 58 05
gl@skel.dk

Elsebeth Knudsen

Landinspektør og kontorleder
59 45 80 81
ek@skel.dk

Relateret case

Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er fremtidens nye store og topmoderne svømme-, idræts- og sundhedscenter