GDPR

Dataansvarliges kontaktoplysninger
Skel.dk Landinspektører
L.C.Worsøesvej 5
4300 Holbæk
Mail: firma@skel.dk
Telefon: 5943 1909

Sådan behandler vi din data
Skel.dk Landinspektører genererer løbende statistiske informationer fra vores servere om bl.a. antal forespørgsler på de enkelte sider. Disse oplysninger giver ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner.
Al anvendelse af www.skel.dk er således anonymt.

Vores interne persondatapolitik sikrer, at vi behandler oplysninger om kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen og Datatilsynets anbefalinger.

Hvilke data henter vi?
Oplysningerne omfatter bl.a. den IP-adresse, hvorfra brugeren går på internettet. Yderligere sender de fleste browsere oplysninger om fabrikat og version, så Skel.dk Landinspektørers hjemmeside www.skel.dk kan returnere de sider, der bedst kan vises i den pågældende browser. Disse oplysninger er ikke personhenførbare.

Personoplysninger hentes kun, såfremt du selv oplyser dem, f.eks. ved at sende en e-mail til os eller ved at bruge vores kontaktformular for kontakt mv. I visse situationer får vi også dine oplysninger fra tredjemand, men vi opfylder altid oplysningspligten direkte over for dig.

Opbevaring af personoplysninger
Skel.dk Landinspektører opbevarer personoplysningerne til sagen er afsluttet, hvorefter relevante oplysninger arkiveres og resten slettes.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysningerne. Unøjagtige personoplysninger kan kræves rettet, og indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger rettes til Skel.dk Landinspektører.

Tredjeparts adgang til dine oplysninger
Hvis tredjemand skal involveres i løsningen af en opgave, der indebærer behandling af dine personoplysninger, vil der være indgået en databehandleraftale med den pågældende tredjemand i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.