LER 2.0 - på en sikker, simpel og budgetvenlig måde

Fra 1. juli 2023 er der nye lovkrav til ledningsejere som skal forhindre graveskader. Ledningsoplysninger skal ved forespørgsel udleveres inden for 2 timer, og oplysningerne skal leveres til graveaktører i digitalt vektorformat (GML) med skærpede krav til oplysningerne. 

Formålet med overgangen til LER 2.0. er, at man ved hjælp af standardisering, digitalisering og automatisering af processen, vil gøre det hurtigere og nemmere at udlevere og anvende oplysninger, både for ledningsejere og graveaktører. Derfor vil overgangen til LER 2.0 i sidste ende betyde en nedsat administrationstid, samt færre graveskader og større forsyningssikkerhed. 

Eksempel på ledningsnetværk

For dig der er ledningsejer

Ledningsejerregistret (LER) er med til at reducere antallet af graveskader på nedgravede ledninger landet over. Derudover bidrager LER også til at lette ledningsejeres udlevering af ledningsoplysninger samt graveaktørers planlægning. 

Skel.dk tilbyder derfor hjælp til at gøre adgang og data enkelt. Med den nye lovgivning går tidsfristen på forespørgsler af ledningsoplysninger fra 5 dage til 2 timer. Vi kan, med vores pakkeløsning, besvare alle graveforespørgsler automatisk inden for tidsfristen, og derudover sørger vi for, at I også får konverteret jeres ledningsdata til det skærpede LER 2.0-format.

 

Vores samarbejde kan blandt andet involvere:

  • Konvertering af jeres ledningsdata til det skærpede LER-format.
  • Automatisk besvarelse af alle graveforespørgsler.
  • Mulighed for at tilgå oplysningerne via en simpel webløsning med kortfunktion.
  • Håndtering af GML-filer og konvertering til de fleste kendte formater, eksempelvis DWG, DGN og PDF mfl.

I samarbejde med jer, sikrer Skel.dk, at jeres eksisterende ledningsoplysninger overholder LER-2.0 loven.
Skel.dk opgraderer jeres ledningsoplysninger, så de overholder obligatoriske krav. Er det nødvendigt kan Skel.dk også være behjælpelig med optimering af kortdata. Skulle der være fejl og mangler i ledningsnettet, kan Skel.dk hjælpe med ajourføring via opmåling. Der er også mulighed for individuelle tilpasninger, så datasættet indeholder de, for jer, vigtigste oplysninger. 

Skel.dk opbevarer ledningsdata og besvarer forespørgsler med data fra det område graveentreprenøren spørger i. Som ledningsejer skal I blot sørge for, at det materiale Skel.dk har, er opdateret. I har derudover mulighed for at tilgå oplysningerne via en simpel webløsning med kortfunktion. 

For dig der er modtager af GML-filer

Fremover bliver alle LER-besvarelser leveret som GML-filer. Vi tilbyder derfor hjælp med håndtering af GML-filerne, og kan levere i de fleste formater, eksempelvis DWG, PDF og DGN.

Kontaktperson

Pernille Lykke Jensen

Kort- og landmålingstekniker

92825255

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.