Landbrug & jord

Køb, salg eller bytte af jord? I Skel.dk er vi dine specialister i matrikulære forandringer såsom udstykning og arealoverførsel. Vi rådgiver dig, så du som lodsejer kommer let igennem en hvilken som helst form for jordhandel.

En ejendom der er noteret med landbrugspligt, er forpligtet til at følge Landbrugslovens regler. Som landinspektører kan vi udarbejde Landinspektørerklæringer, der består af både ophævelse af landbrugsnotering/landbrugspligt, omlæggelse af jorder mellem landbrugsejendomme samt oprettelse af landbrugsejendomme uden beboelse, uden at det kræver tilladelse fra Landbrugsstyrelsen. Som dine specialister i Landbrugsloven kan vi rådgive dig i en hvilken som helst sag om jord og sikre, at du kommer godt i mål med dit projekt.

Byggemodning

Ønsker du at omdanne landbrugsjord til by? I Skel.dk kan vi hjælpe dig i processen frem mod og gennem en byggemodning. En byggemodning består af en lang række processer, der strækker sig fra ideudvikling til anlægsfase.
Under hele byggemodningsprocessen er overblik, dialog og tæt samarbejde nøgleord – og her kommer Skel.dk ind som din professionelle sparringspartner, der sikrer dig netop dette.

Vi bistår med landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning og udarbejder lokalplan for området, fører dig gennem hele den politiske behandling og sikrer, at alle parters interesser varetages og dine byggeønsker realiseres. Opmåling af arealet gennemføres, og der udarbejdes et projekteringsgrundlag, så ingeniører kan igangsætte selve byggemodningsprojektet på arealet. Vi udstykker de nye ejendomme og hjælper entreprenørerne med afsætning og maskinstyring under anlægsarbejdet.

”Skel.dk har båret os gennem processen og de er med deres høje faglighed i stand til at give både kritisk og konstruktiv sparring – hvilket er nødvendigt.”

John Hesselholt, direktør i Bijob Aps om samarbejdet omkring Skovbrynet, Slagelse.

Kontaktperson

Gitte Lysehøj

Partner

22455805

Bent Cramer

Landinspektør

40118414

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.