Skovbrynet Slagelse

At bo i en skov og samtidig bo i en by. For de kommende beboere i Skovbrynet i Slagelse vil det snart blive en mulighed. Skel.dk var med fra første streg, da master- og lokalplan for udviklingen af Slagelses største nye boligområde skulle udarbejdes og tegnes.

Foto: Skovbrynet

Den første lokalplan i området blev vedtaget i juni 2018 og er udarbejdet af landinspektører fra Skel.dk. Den giver mulighed for at opføre ca. 330 boliger, fordelt på 70 parcelhuse, 160 tæt-lave rækkehuse i 1, 2 og 3 etager og 100 etageboliger, placeret i 5 etages punkthuse.

Skov og natur på fremstød

Med boligområdet Skovbrynet rykker skoven endnu tættere på Slagelse. Boligkvarteret bliver en del af udviklingen af det nordøstlige Slagelse og den påbegyndte skovrejsning. Denne vil i løbet af de kommende år skabe natur- og skovområder omkring Slagstrup og Lille Valby nord for Slagelse.

Skel.dk har fra starten af projektet været med til at rådgive bygherre og tage dialogen med de relevante myndigheder, politikere og øvrige rådgivere. På baggrund af analyser af det eksisterende plangrundlag og de øvrige bindinger i området er bygherres visioner blevet kombineret med landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning i en ny lokalplan. Derved er rammerne for det fremtidige byggeri i området blevet lagt fast på en måde, så byggeønsker kan realiseres. Samtidigt forener Skovbrynets lokalplan grønne visioner og praktisk infrastruktur.

I forbindelse med Skel.dk´s udarbejdelse af lokalplan er området blevet opmålt og der er udarbejdet et projekteringsgrundlag, så ingeniørens arbejde med byggemodningsprojektet kan igangsættes. Der skal bl.a. laves en række nye boligveje og et omfattende stisystem, der skal gå gennem de nye skovarealer og forbinde boligerne.

“Skel.dk har fra dag et været en central aktør i udarbejdelsen af lokalplanen, som blev udarbejdet og godkendt på rekordtid. Vi oplever, at de har et rigtig godt renomé i regionen og de står stærkt hos alle private og offentlige parter i Slagelse, hvilket har været en stor hjælp for os. De har båret os gennem processen og de er med deres høje faglighed i stand til at give både kritisk og konstruktiv sparring – hvilket er nødvendigt. Det er første gang vi har samarbejdet med Skel.dk, men helt sikkert ikke sidste gang”.

John Hesselholt, direktør i Bijob Aps.

Byboerne kommer tilbage til naturen

Med hjælp fra Skel.dk og Arkitema Architects er Skovbrynet blevet byfolkets mulighed for at vende tilbage til naturen. Området er sammensat af en række enheder af forskellige størrelser, så kvarteret kan tage imod alle familiesammensætninger. Området mod vest og nord, udenfor Elmesvinget, udlægges som åben-lav parcelhusbebyggelse, der udformes, så der opstår udsigts- og sigtelinjer fra skovbebyggelserne i planens centrum. Området underdeles med beplantningsbælter og stier, der stråler ud fra områdets centrum, og knytter det omgivende landskab sammen med den centrale skovbeplantning. Rækkehusene og punkthusene grupperes i boliggrupper omkring grønne uderum, omgivet af en markant skovbeplantning. Området opdeles i etaper, der hver især gives sin egen identitet med hensyn til boligtyper og arkitektonisk udtryk. Boliggrupperne opføres i karakterfulde lysninger, der skabes i skovbeplantningen.

Det første byggeri i området bliver 22 seniorboliger og 28 rækkehuse, som forventes påbegyndt i efteråret 2018.

Udarbejdelsen af lokalplanen var et intenst forløb, idet masterplan og lokalplan blev udarbejdet og politisk behandlet på under et halv år inklusiv offentlig høring af lokalplanforslaget. Dette krævede også en tæt og koordineret indsats med Slagelse Kommunes planafdeling.

 

“Vi havde et forbilledligt godt samarbejde med Skel.dk i forbindelse med dette projekt og oplevede stor indlevelse og gejst hos rådgivere og projektudviklere, som gjorde det muligt at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen meget hurtigt. Det er befordrende med en professionel tilgang, som er med til at højne niveauet”.

Danny Helmer, Plan og Udvikling i Slagelse Kommune.

Fakta

Projekt: Skovbrynet Slagelse
Kunde: Bijob ApS
Periode: 2017-
Ydelser: Projektudvikling og rådgivning, lokalplan, myndighedskontakt, opmåling, udstykning, afsætning til byggemodning og byggeri.

Foto: Bijob ApS

Kontakt Michael, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Michael Thomsen

Asm. direktør og partner
2219 3335
mt@skel.dk