Skovbrynet Slagelse

Den første lokalplan i området blev vedtaget i juni 2018 og er udarbejdet af landinspektører fra Skel.dk. Den giver mulighed for at opføre ca. 330 boliger, fordelt på 70 parcelhuse, 160 tæt-lave rækkehuse i 1, 2 og 3 etager og 100 etageboliger, placeret i 5 etages punkthuse.

Skov og natur på fremstød

Med boligområdet Skovbrynet rykker skoven endnu tættere på Slagelse. Boligkvarteret er en del af udviklingen af det nordøstlige Slagelse og den påbegyndte skovrejsning. Denne vil i løbet af de kommende år skabe natur- og skovområder omkring Slagstrup og Lille Valby nord for Slagelse.

Skel.dk har fra starten af projektet været med til at rådgive bygherre og tage dialogen med de relevante myndigheder, politikere og øvrige rådgivere. På baggrund af analyser af det eksisterende plangrundlag og de øvrige bindinger i området er bygherres visioner blevet kombineret med landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning i en ny lokalplan. Derved er rammerne for det fremtidige byggeri i området blevet lagt fast på en måde, så byggeønsker kan realiseres. Samtidigt forener Skovbrynets lokalplan grønne visioner og praktisk infrastruktur.

I forbindelse med Skel.dk´s udarbejdelse af lokalplan er området blevet opmålt og der er udarbejdet et projekteringsgrundlag, så ingeniørens arbejde med byggemodningsprojektet kan igangsættes. Der er bl.a. blevet lavet en række nye boligveje og et omfattende stisystem, der går gennem de nye skovarealer og forbinde boligerne.

Byboerne kommer tilbage til naturen

Med hjælp fra Skel.dk og Arkitema Architects er Skovbrynet blevet byfolkets mulighed for at vende tilbage til naturen. Området er sammensat af en række enheder af forskellige størrelser, så kvarteret kan tage imod alle familiesammensætninger. Området mod vest og nord, udenfor Elmesvinget, udlægges som åben-lav parcelhusbebyggelse, der udformes, så der opstår udsigts- og sigtelinjer fra skovbebyggelserne i planens centrum.

Området underdeles med beplantningsbælter og stier, der stråler ud fra områdets centrum, og knytter det omgivende landskab sammen med den centrale skovbeplantning. Rækkehusene og punkthusene grupperes i boliggrupper omkring grønne uderum, omgivet af en markant skovbeplantning. Området opdeles i etaper, der hver især gives sin egen identitet med hensyn til boligtyper og arkitektonisk udtryk. Boliggrupperne opføres i karakterfulde lysninger, der skabes i skovbeplantningen.

Det første byggeri i området er 22 seniorboliger og 28 rækkehuse, som stod færdigt i 2020.

Udarbejdelsen af lokalplanen var et intenst forløb, idet masterplan og lokalplan blev udarbejdet og politisk behandlet på under et halv år inklusiv offentlig høring af lokalplanforslaget. Dette krævede også en tæt og koordineret indsats med Slagelse Kommunes planafdeling.

“Vi havde et forbilledligt godt samarbejde med Skel.dk i forbindelse med dette projekt og oplevede stor indlevelse og gejst hos rådgivere og projektudviklere, som gjorde det muligt at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen meget hurtigt. Det er befordrende med en professionel tilgang, som er med til at højne niveauet”.

Danny Helmer, Plan og Udvikling i Slagelse Kommune.

Faktaboks

Projekt: Skovbrynet Slagelse

Kunde: Bijob ApS

Periode: 2017 -

Omfang:

Ydelser: Projektudvikling og rådgivning, lokalplan, myndighedskontakt, opmåling, udstykning, afsætning til byggemodning og byggeri.

“Skel.dk har fra dag et været en central aktør i udarbejdelsen af lokalplanen, som blev udarbejdet og godkendt på rekordtid. Vi oplever, at de har et rigtig godt renomé i regionen og de står stærkt hos alle private og offentlige parter i Slagelse, hvilket har været en stor hjælp for os. De har båret os gennem processen og de er med deres høje faglighed i stand til at give både kritisk og konstruktiv sparring – hvilket er nødvendigt. Det er første gang vi har samarbejdet med Skel.dk, men helt sikkert ikke sidste gang”.

John Hesselholt, direktør i Bijob Aps

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.