Genopbygning af Avista Oils olieraffinaderi

Efter storbranden på olieraffinaderiet i Kalundborg var der ikke meget andet end betonelementer og ståltanke tilbage. Nu rejser Avista Oils afdeling sig, stærkere end nogensinde før.

Foto: Skel.dk

Avista Oil varetager indsamling af spildolie og lignende produkter fra autoværksteder, industrivirksomheder og slopolie fra havne og skibe. Indsamlingen foregår med det formål at oparbejde de brugte smøreolier til ren baseolie, der senere kan anvendes i produktionen af nye smøreolier.

I juli 2017 opstod der brand i Avista Oils olieraffinaderi i Kalundborg – en brand der medførte så store skader på raffinaderiet, at man i starten af 2018 måtte rive resterne af bygningen ned. Siden da har bygningen været omgivet af et 2.800 m2 byggetelt, imens den er blevet genopbygget.

Fakta

Projekt: Avista Oil olieraffinaderi, Kalundborg
Kunde: KW Betonteknik A/S
Periode: November 2018 – Ultimo 2019
Ydelser: Landmåling og assistere KW Betonteknik med måling, fastlæggelse af skel og nivellering

Skel.dk har assisteret KW Betonteknik i etableringen af raffinaderiets procesområde. KW Betontekniks opgaver har bl.a. bestået af støbningen af en halvmur, der løber langs procesområdets fundament og sikrer raffinaderiet mod udsivninger. Desuden har virksomheden konstrueret forme til støbning af plinte, hvor Avista Oil skal opbevare udstyr, samt render til opsamling af overfladevand. Skel.dk’s arbejde har bestået af opmåling og afsætning af halvmur og plinte samt modullinjer til rørføring i anlægget. Endvidere etablering og vedligeholdelse af fikspunkter og kotemærker.

Avista Oil forventer at fordoble sin kapacitet, når det nye raffinaderi står færdigt. Imens olieraffinaderiets tidligere produktionsanlæg kunne håndtere 55.000 ton om året, kan det nye håndtere en kapacitet på 100.000 ton årligt.

Foto: Microsoft

Kontakt Michael, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Michael Thomsen

Landinspektør, partner, adm. direktør
2219 3355
mt@skel.dk