Niels Bohr Bygningen

Byggeriet opføres på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København og kommer til at udgøre et samlet areal på 52.000 m2 fordelt på to bygninger. De to bygninger bliver på hhv. 16.000 m2 og 36.000 m2 og vil være adskilt af Jagtvej.

Der er en vis kompleksitet og flere logistiske udfordringer forbundet med selve byggeriets udformning og opførelse, da de to bygninger kommer til at ligge på hver sin side af den meget trafikerede vej – kun forbundet af en “skywalk”, og en underjordisk gangtunnel. Det kræver derfor faglig ekspertise og solid planlægning at få det hele til at gå op i en højere enhed. Det er nogle af de detaljer ved byggeriet, der gør det så imponerende og til et af landets mest markante og prestigefyldte universitetsbyggerier.

Skel.dk’s rolle i projektet har hovedsageligt været at servicere facadeentreprenøren med præcisions-afsætning af 2.200 stk. beslag som de mange facadeelementer hænger i. Et kæmpe stykke arbejde, som har strukket sig over 1,5 år. Hertil har Skel.dk bistået betonentreprenøren med almindelig opmåling og afsætning til råhuset. Desuden har Skel.dk også assisteret bygherre med opmåling og afsætning ifm. om-projektering af ventilationsanlægget i hele byggeriet.

En kunstnerisk bygning med personlighed

Niels Bohr Bygningen er i sig selv en designoplevelse. Den karakteristiske prismeformede glasfacade er med til at give bygningen et futuristisk, men stadig elegant, udtryk. Facaden er ikke kun smuk, men også funktionel. Bygningens dobbeltfacade er både støjreducerende, giver mulighed for at holde på varmen om vinteren og at slippe af med varmen om sommeren.

Den danske billedkunstner Malene Bach har udsmykket den tværgående skywalk på både indersiden og undersiden med et mønster i ni farver. I mønsteret leger Malene med begrebet transparens, og designet tager afsæt i facadens geometri og danner en forbindelse mellem ydersiden og indersiden.

Topmoderne faciliteter til studerende

Niels Bohr Bygningen opføres som et led i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier. Selve byggeriet er opdelt i ni “tårne”, der hver har deres eget udtryk, og som er adskilt af seks gårdhaver. Tårnene er indrettet med forskellige kontorer, fællesmiljøer og højt specialiserede laboratorier.

Med den nye universitetsbygning får de naturvidenskabelig discipliner på Københavns Universitet helt nye og forbedrede rammer for forskning og uddannelse. Det afspejler de mange typer af rum, der er indrettede efter de forskellige discipliner. Nogle af lokalerne i bygningen er f.eks. indrettet med en særlig ventilation, dobbeltrum og indbyggede stinkskabe, der gør det optimalt til laboratoriebrug. Andre lokaler er beklædt med aluminiumsplader og dermed hermetisk sikrede mod stråling og radiobølger udefra.

Niels Bohr Bygningen forventes at stå færdig i medio 2019.

Faktaboks

Projekt: Niels Bohr Bygningen

Periode: 2015 – 2018

Omfang:

Ydelser: Præcisions-afsætning til facadeelementer, netmåling og netberegninger. Rådgivning om og udførelse af opmåling og afsætning i alle byggeriets faser.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.