Skel.dk er som den første landinspektørvirksomhed i Danmark blevet miljøcertificeret

Skel.dk Landinspektører har i år implementeret et miljøledelsessystem, som i juni blev certificeret af Bureau Veritas efter ISO 14001-standarden. Miljøledelsessystemet i Skel.dk har til formål at sikre, at vi som virksomhed arbejder ambitiøst og systematisk for at reducere vores klimaaftryk – og det er er ikke kun godt for miljøet. Det er også godt for forretningen.

Et stigende fokus på bæredygtighed forandrer lige nu verden, herunder også rådgivnings- og byggebranchen, hvor sidstnævnte står for 30 pct. af Danmarks drivhusgasudledninger. Med bæredygtighed højt på dagsordenen både hos kunder og samarbejdspartnere, samt et nyt EU Direktiv om bæredygtighedsrapportering (ESG) er flere og flere virksomheder blevet skubbet i gang med at tage deres del af ansvaret for at sikre en mere bæredygtig udvikling i Danmark.
Også Skel.dk har oplevet, hvordan ESG og bæredygtighed de seneste år er dukket hyppigere og hyppigere op som et centralt tema i byggebranchen, ligesom det er blevet mere og mere naturligt i mødet med kunder, i svar på udbud, i indgåelse af rammeaftaler, samt underskrifter på samarbejdskodekser og leverandøraftaler at kunne dokumentere, hvordan man som virksomhed forholder sig til sit bæredygtighedsansvar.

For Skel.dk er det en del af vores virksomheds DNA at have fokus på de sociale forhold både på og uden for arbejdspladsen (S’et i ESG). Det sker f.eks. ved år efter år at forfølge det højest prioriterede strategiske mål for Skel.dk, som handler om at virksomheden vil være ”branchens bedste arbejdsplads”. Det sikres ved blandt andet at lade den internationale aktør Great Place to Work gennemføre anonyme medarbejdertilfredshedsundersøgelser med vores over 100 ansatte. Undersøgelserne har resulteret i, at Skel.dk fire gange er blevet Great Place to Work-certificeret. Ligeledes er en professionel, etisk virksomhedsledelse (G’et i ESG) en selvfølgelighed for Skel.dk.

”Skel.dk har siden begyndelsen været en ansvarlig virksomhed, der opfører sig ordentligt. Men da vi begyndte at beskæftige os med bæredygtighed inden for ESG-rammen, blev det ganske tydeligt for os, at bæredygtighed i bred forstand handler om meget mere end sund fornuft og ansvarlighed. Der er en hel faglighed bag ESG, som man er nødt til at sætte sig ind i og tage aktivt stilling til. Det betyder for os, at vi har brugt meget energi og tid på at finde vores vej til at få bæredygtighed helt ind i vores kerneforretning og som en del af strategien. Det er nemlig uhyre vigtigt, at arbejdet omkring bæredygtighed giver mening ikke kun for topledelsen – men for alle medarbejdere,” fortæller administrerende direktør i Skel.dk, Michael Thomsen.

Et ISO 14001-certificeret miljøledelsessystem skaber værdi – både for miljøet og forretningen

I den første halvdel af 2023 har Skel.dk haft et strategisk fokus på at spille virksomheden stærkere på miljøområdet (E’et i ESG) ved at implementere et ambitiøst miljøledelsessystem, der sikrer udvikling, opfølgning og evaluering af virksomhedens miljøindsatser. Michael Thomsen er sikker på, at miljøledelsessystemet skaber værdi – ikke kun for miljøet, men også for forretningen.

”I Skel.dk er vi drevet af et ægte engagement, når vi møder samarbejdspartnere, kunder og kollegaer. Derfor er det også helt naturligt for os at lytte til vores kunder, når de møder os med nye forventninger til vores samarbejde. Vi er hurtigt blevet bevidste om, at det er helt afgørende for vores forretning og den fortsatte succes, at vi arbejder ambitiøst med vores virksomheds negative og positive påvirkninger på klima, miljø og biodiversitet.” 

Derfor har Skel.dk implementeret et miljøledelsessystem, som forpligter virksomheden til at begrænse sin klimabelastning. For en rådgivende virksomhed med lidt over 100 medarbejdere er klimabelastningen fra virksomheden begrænset, men dog alligevel mulig at reducere. Igennem et klimaregnskab for 2022 er virksomheden blevet opmærksom på, at den væsentligste miljøpåvirkning på nuværende tidspunkt kommer fra udledningen af CO2 som følge af transport.

I 2022 udledte vi 120 tons CO2 fra kørsel. Det kan vi konkret gøre noget ved, så vi har sat det mål, at bilparken kun skal bestå af el-biler. Så vi har sendt en stribe dieselbiler på tidlig pension, og nyindkøbte biler er alle på el. Tilsvarende kan vi reducere udledningen fra vores bygningsdrift ved at sørge for, at strømmen kommer fra vedvarende energi i lejede lokaler, sætte solceller op på egne bygninger og udfase brugen af gas”, fortæller Michael Thomsen.

Med ISO 14001-certificeringen af Skel.dk’s miljøledelsessystem dokumenterer vi over for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, at Skel.dk også på miljøområdet agerer ansvarligt, og dét oplever vi som helt afgørende for fremtiden. Michael Thomsen afslutter:

”Bæredygtighed er vores tids allerstørste og vanskeligste udfordring, som alle, store som små, skal bidrage aktivt til at løse. Der er meget mere, som skal gøres, og derfor arbejder vi i Skel.dk på at lære og blive bedre, men vi er godt på vej, og det er vi meget stolte af”.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.