Skel.dk vinder store rammeaftaler med Vejdirektoratet

Skel.dk Landinspektører, der har fem kontorer på Sjælland og ét i Jylland, har for nu fjerde gang genvundet den 4-årige rammeaftale med Vejdirektoratet på Sjælland og Lolland-Falster. Samtidig påbegyndes et nyt og afgørende samarbejde på Fyn og i Jylland, for her har Skel.dk for første gang vundet samme 4-årige rammeaftale med Vejdirektoratet, som indbefatter udførelse af alle landmålingsydelser på de statslige vejprojekter i Syddanmark.

Siden 2011, hvor Skel.dk vandt sin første aftale med Vejdirektoratet, har landinspektørfirmaet leveret mere end 30.000 timers landmålingsydelser til Vejdirektoratet, herunder på spændende anlægsprojekter som Kronprinsesse Marys Bro, Storstrømsbroen, Nordhavnstunnellen, Fjordforbindelsen samt en lang række nye vejanlæg og cykelstier på Sjælland og Lolland-Falster. Samme rammeaftale er genvundet for nu fjerde gang ligesom en helt ny rammeaftale for Fyn og det sydlige Jylland op til og med Århus, også er vundet. Det betyder, at der for alvor kommer gang i Skel.dk’s nye kontor i Jylland.

”Samarbejdet med Vejdirektoratet har siden vores første rammeaftale, som vi vandt i 2011, været en utrolig vigtig del af Skel.dk’s historie, og sådan fortsætter det med rammeaftalen i Østdanmark og den nye i Syddanmark. For med den nye rammeaftale i Syddanmark kommer Skel.dk for alvor på vejene på Fyn og i Jylland, hvilket har været et stort strategisk ønske for os i 2023. Da vi åbnede vores nye kontor i Århus i april i år, var det for at have et godt udgangspunkt for at videreudvikle vores forretning til glæde for vores landsdækkende samarbejdspartnere og kunder. Derfor glæder det os meget, at Vejdirektoratet som én af Skel.dk’s landsdækkende samarbejdspartnere, vælger Skel.dk til at løfte deres landmålingsopgaver på både Sjælland, Fyn og i det sydlige Jylland”, fortæller administrerende direktør i Skel.dk Landinspektører, Michael Thomsen, og fortsætter:

”Vi glæder os til at rulle Skel.dk’s ”Team VD” ud på vejene i Danmark over de næste fire år, og er utrolig stolte af, at Vejdirektoratet igen har betroet Skel.dk opgaven med at udføre deres landmåling, som vi, fra de seneste tre rammeaftaler, har opbygget en unik specialistviden inden for”.

 

Én af Danmarks største aftaler om levering af landmålingsydelser til Staten

Rammeaftalen med Vejdirektoratet er blandt Danmarks største aftaler om levering af landmålingsydelser til Staten og strækker sig over en 4-årige periode fra 2024-2027. Landmålingsydelserne for Vejdirektoratet i Danmark udbydes som tre rammeaftaler, hvoraf Skel.dk har budt på og vundet to af disse, nemlig i Øst- og Syddanmark.

Opgaveansvarlige i Vejdirektoratet, Jimmy Petersen, udtaler om indgåelse af de nye rammeaftaler med Skel.dk:

”I forbindelse med offentlige udbud er Skel.dk over fire omgange blevet valgt til at varetage opgaver for Vejdirektoratet. Årsagen er ganske enkelt, at de både besidder de stærkeste kompetencer og er billigst. De har et fast og sammentømret team, der kender os gennem 12 års samarbejde, og jeg værdsætter meget deres store fleksibilitet i travle perioder og jeg er også glad for kvaliteten af deres arbejde, som er upåklagelig”.  

Skel.dk har i nu 12 år været involveret i alle Vejdirektoratets anlægsprojekter på Sjælland og Lolland-Falster, og ser frem til at fortsætte samarbejdet her og påbegynde et nyt samarbejde på Fyn og i det sydlige Jylland. Rammeaftalerne med Vejdirektoratet omfatter landmålingsydelser som fikspunktsetablering, præcisionsnivellement, afsætningsopgaver bl.a. til ekspropriationer, samt detailmåling til brug ved projektering af anlægsprojekter og som noget nyt er der også terrestrisk laserscanning og droneopgaver inkluderet i rammeaftalerne. Opgaverne varierer i omfang, fra at kræve én til flere mand over få dage til flere uger, hvorfor Skel.dk også har rekrutteret de første nye kollegaer til kontoret i Jylland.

Kort om Skel.dk Landinspektører

Skel.dk Landinspektører har over 100 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Sorø og Helsingør. Virksomheden er ISO 9001 og ISO 14001-certificeret og fire gange Great Place to Work-certificeret.

 

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.