Vejdirektoratet – 12 års samarbejde fortsætter

Skel.dk Landinspektører har stor erfaring med at levere landmålingsydelser til store anlægsprojekter, herunder særligt de statslige vejanlæg. Skel.dk har i både 2011, 2015, 2019 og igen i 2023 vundet den 4-årige rammeaftale om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster. I 2023 har Skel.dk også vundet aftalen med Vejdirektoratet i Øst (Fyn og Jylland, til og med Århus)

Skel.dk har siden 2011 haft rammeaftalen om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster. Dette har medført, at Skel.dk nu har leveret mere end 30.000 timers landmålingsydelser til Vejdirektoratet og derfor har opbygget betydelig specialistviden på området.

På land og til vands for Vejdirektoratet

Rammeaftalen med Vejdirektoratet omfatter levering af landmålingsydelser inden for blandt andet præcisionsnivellement, detailmåling og afsætning. Skel.dk har været involveret i anlægningen af mange nye veje på Sjælland og Lolland-Falster, eksempelvis motorvejen syd om Regstrup, omfartsvejen Ring Nord ved Næstved og Nykøbing Falster Omfartsvej. Skel.dk har i løbet af de sidste mange år ligeledes været involveret i Vejdirektoratets udvidelse af eksisterende veje, eksempelvis Køge Bugt Motorvejen som er den mest trafikerede vej i Danmark. Her har Skel.dk været involveret i udvidelsen af den 14 km. lange strækning mellem Greve og Køge, som betyder man går fra seks spor til otte.

Rammeaftalen der trådte i kraft 2019 omfattede desuden også traditionelle landinspektørydelser inden for bl.a. skelafsætning og matrikulær berigtigelse af arealerhvervelser. Endelig er der også opgaver for Vejdirektoratet, som foregår til vands. Skel.dk foretager nemlig også kontrolmålinger af fundamenterne i Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor kravet om millimeterpræcision er helt afgørende. Rammeaftalen fra 2023 rummer også terrestrisk laserscanning og droneopgaver som noget nyt.

Faktaboks

Projekt: Vejdirektoratet – 12 års samarbejde fortsætter

Periode: 2011-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2027 (Rammeaftaler á fire år)

Omfang: Landsdækkende samarbejde

Ydelser: Præcisionsnivellement, detailmåling, afsætning, skelafsætning, matrikulær berigtigelse af arealerhvervelser, kontrolmålinger, drone og laserscaning.

“I forbindelse med offentlige udbud er Skel.dk over to omgange blevet valgt til at varetage opgaver for Vejdirektoratet. Årsagen er ganske enkelt, at de både besidder de stærkeste kompetencer og er billigst. De har et fast og sammentømret team der kender os og jeg værdsætter meget deres store fleksibilitet i travle perioder og jeg er utrolig glad for kvaliteten af deres arbejde som er upåklagelig. Derudover går de aldrig på kompromis med sikkerheden, hvilket er en meget vigtig faktor for os, og så har deres folk også en rigtig god tilgang til lodsejerne som er glade for Skel.dk. Skel.dk er en fremragende samarbejdspartner.”

Jimmy Petersen, opgaveansvarlig, Vejdirektoratet

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.