Vejdirektoratet –  8 år på Sjælland og Lolland-Falster

Skel.dk Landinspektører har stor erfaring med at levere landmålingsydelser til store anlægsprojekter, herunder særligt de statslige vejanlæg. 

Skel.dk Landinspektører har stor erfaring med at levere landmålingsydelser til store anlægsprojekter, herunder særligt de statslige vejanlæg. Skel.dk har i både 2011, i 2015 og igen i 2019 vundet den 4-årige rammeaftale om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster.

Skel.dk har siden 2011 haft rammeaftalen om levering af alle landmålingsydelser til Vejdirektoratet på de statslige vejprojekter på Sjælland og Lolland-Falster. Dette har medført, at Skel.dk nu har udført over 650 opgaver for Vejdirektoratet og derfor har opbygget betydelig specialistviden på området.

På land og til vands for Vejdirektoratet

Rammeaftalen med Vejdirektoratet omfatter levering af landmålingsydelser inden for præcisionsnivellement, detailmåling og afsætning. Skel.dk har været involveret i anlægningen af mange nye veje på Sjælland og Lolland-Falster, eksempelvis motorvejen syd om Regstrup, omfartsvejen Ring Nord ved Næstved og Nykøbing Falster Omfartsvej. Skel.dk har i løbet af de sidste seks år ligeledes været involveret i Vejdirektoratets udvidelse af eksisterende veje, eksempelvis Køge Bugt Motorvejen som er den mest trafikerede vej i Danmark. Her har Skel.dk været involveret i udvidelsen af den 14 km. lange strækning mellem Greve og Køge, som betyder man går fra seks spor til otte.

Rammeaftalen der trådte i kraft 2019 omfatter desuden også traditionelle landinspektørydelser inden for bl.a. skelafsætning og matrikulær berigtigelse af arealerhvervelser. Endelig er der også opgaver for Vejdirektoratet som foregår til vands. Skel.dk foretager nemlig også kontrolmålinger af fundamenterne i Fjordforbindelsen Frederikssund, hvor kravet om millimeterpræcision er helt afgørende.

Fakta

Projekt: Vejdirektoratet – 9 år på Sjælland og Lolland-Falster
Kunde: Vejdirektoratet
Periode: 2011-2015, 2015-2019 og 2019-2023 (Rammeaftaler á fire år)
Ydelser: Præcisionsnivellement, detailmåling, afsætning, skelafsætning, matrikulær berigtigelse af arealerhvervelser og kontrolmålinger.

“I forbindelse med offentlige udbud er Skel.dk over to omgange blevet valgt til at varetage opgaver for Vejdirektoratet. Årsagen er ganske enkelt, at de både besidder de stærkeste kompetencer og er billigst. De har et fast og sammentømret team der kender os og jeg værdsætter meget deres store fleksibilitet i travle perioder og jeg er utrolig glad for kvaliteten af deres arbejde som er upåklagelig. Derudover går de aldrig på kompromis med sikkerheden, hvilket er en meget vigtig faktor for os, og så har deres folk også en rigtig god tilgang til lodsejerne som er glade for Skel.dk. Skel.dk er en fremragende samarbejdspartner.”

Jimmy Petersen, opgaveansvarlig, Vejdirektoratet.

Kontakt Thomas, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Thomas Dithmarsen

Kort & Landmålingstekniker
5855 2005
td@skel.dk