Skel.dk overtager Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S

Fra januar 2024 overtager Skel.dk Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S i Ballerup

Siden 2003 har Carsten Reenberg drevet Landmålerfirmaet i Ballerup, men Carsten overdrager nu forretningen til Skel.dk Landinspektører. Carsten glæder sig over overdragelsen, da han har tillid til, at Skel.dk driver firmaet videre i samme gode ånd, som Carsten selv har været kendt for i sit virke i branchen i mere end 30 år.

Skel.dk Landinspektører og Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S har i mere end 10 år samarbejdet tæt om opmålingsteknisk arbejde på store byggeprojekter i Københavnsområdet, blandt andet på udviklingen af Nordhavn, og netop det årelange samarbejde har en stor betydning for, hvorfor Carsten nu trygt overlader sit livsværk til Skel.dk. Han sætter glad ord på overdragelsen:

“Jeg kender Skel.dk for høj kvalitet, god service og ordentlighed, hvilket stemmer godt overens med, hvordan jeg selv har drevet Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S.
Samtidig har det altid være vigtigt for mig, at min forretning også var en arbejdsplads, hvor arbejdsmiljøet var præget af tillid, ansvar og trivsel, og også her kan Skel.dk leve op til mine, mine ansatte og mine kunders forventninger. Ja, jeg har det sgu bare rigtig godt med den her beslutning”. 

Et langt liv som landmåler og selvstændig har nået sin ende, men medarbejdere og projekter fortsætter i Skel.dk

Carsten Reenberg er uddannet kort-og landmålingstekniker i 70’erne, men har, siden han som 14-årig ser to landmålere hygge sig med madpakken under et træ i solen, vidst, at han skulle være landmåler.
Efter at have færdiggjort sin uddannelse arbejder Carsten i forskellige landinspektørfirmaer i København og Nordsjælland, ligesom han arbejder som landmåler på Storebæltsbroen.

I begyndelsen af 90’erne åbner Carsten sit eget landmålerfirma, hvor udstyrspakken dengang tæller en blyant, en måleblok og en tommestok. Sidenhen fik Carsten sin første mobiltelefon, firmabil og tilmed en hjemmeside. Den første totalstation fik Carsten råd til at købe kontant med sin opsparing fra jobbet på Storebæltsbroen. I slutningen af 90’erne flytter Carsten sit kontor til adressen i Ballerup, det sted, hvor Landmålerfirmaet i 25 år har haft sin faste base.

”Min karriere som selvstændig starter med opsparingen fra jobbet på Storebæltsbroen. Det var tilbage i 1994, hvor jeg i begyndelsen drev mit firma fra mit ekstraværelse derhjemme. Efter et par år købte jeg så huset i Ballerup. Jeg har været en del af den her branche i mere end 40 år, og jeg har set den gå op og ned. Jeg har fulgt entreprenører fra de selv var helt nystartede til i dag, hvor de er store og sætter deres præg på udviklingen af Storkøbenhavn. Kunderelationer har altid været vigtigt for mig, og det har kun ladet sig gøre at holde fast i de årelange og tillidsfulde samarbejder med entreprenørerne, fordi jeg har haft dygtige ansatte i firmaet, og jeg er glad for, at de nu fortsætter i Skel.dk”.

 

Ejnar Flensborg, landinspektør, driftsdirektør og partner i Skel.dk, har samarbejdet med Landmålerfirmaet Carsten Reenberg A/S igennem mange år og ser overtagelsen som en succeshistorie. Ejnar udtrykker:

”Det glæder mig, at en tæt samarbejdsrelation kan føre til denne gode historie, hvor Carsten kan gå på velfortjent pension, kunderne fortsat kan blive serviceret og medarbejderne møde på arbejde. Carsten kender os, og ved, at Skel.dk vil værne om både kunderelationer og ansatte. Vi har allerede taget godt imod vores nye kollegaer fra Landmålerfirmaet, og jeg tror på, at de vil opleve, at Skel.dk kan matche det gode arbejdsmiljø, som de kommer fra igennem knapt 10 år hos Carsten”.

Carsten, der i år har rundet 70 år, ser frem til pensionisttilværelsen:

”Jeg har jo faktisk slet ikke tid til at gå på arbejde mere. Jeg har masser af private projekter, hobbyer og en familie, som jeg ser frem til at bruge min tid på. Man ved, at man er klar til at trække sig tilbage, når man ikke længere er i tvivl. Jeg glæder mig til at komme forbi kontoret i Skel.dk og hilse på. Så er der også en god grund til at lufte veteranbilen”. 

Fra 1. januar 2024 modtager og besvarer partner Ejnar Flensborg alle henvendelser til Landmålerfirmaet.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.