Julehilsen fra Skel.dk Landinspektører

I takt med at 2023 er ved at gå på hæld, vil vi benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet, tilliden og de mange gode øjeblikke, som vi har delt i løbet af året.

Vi startede 2023 ud med forventninger om et mere stille år. Prognoserne fra byggebranchen var farvet mørke og der blev spået en reducering i byggeaktiviteten i hele landet.
Men 2023 lod sig ikke så let forudsige. For det viste sig i stedet at blive året, hvor Skel.dk satte rekord i nyansættelser, åbnede nye kontorer i Jylland og Helsingør, bevarede vores gode kunderelationer, imens vi også indgik nye spændende samarbejdsaftaler, som beskæftiger holdet med projekter mange år frem. F.eks.  det historisk store pharma-byggeri på Vestsjælland og vores fjerde rammeaftale med Vejdirektoratet, der betyder, at Skel.dk er på vejene ikke kun på Sjælland og Lolland Falster, men nu også på Fyn og i Jylland.

2023 blev igen et år, hvor Skel.dk har oplevet både stor bevågenhed og ekstern anerkendelse for vores stærke fokus på medarbejdertrivsel og det at vi sammen skaber en god arbejdsplads, og vi er altid glade for at kunne dele vores historie til inspiration for andre arbejdspladser.

I december har vi gennemført vores femte Great Place to Work-medarbejderundersøgelse og vi er utrolig stolte af, at det igen er lykkes os ikke bare at blive certificeret, men bevare vores fantastiske resultater!
Medarbejderundersøgelsen trykprøver alt fra tilliden, fællesskabet, innovationen og ledelseseffektiviteten til lighed og trivslen individuelt og kollektivt på vores arbejdsplads. Årets resultater fortæller os, at kulturen og holdånden holder på ’Skel United’ – også i en tid, hvor vi har oplevet stor vækst og har gennemført en række organisatoriske forandringer for at tilpasse vores forretning til denne.
I 2024 holder vi fortsat øjnene på bolden; for dét at være en god arbejdsplads er et ambitiøst mål, som kræver fokus, energi, kompetencer og øremærkede ressourcer, hver dag.

 

2023 blev også året hvor bæredygtighed kom øverst på dagsordenen, også i Skel.dk, og nødvendig ny lovgivning på området trådte i kraft. Det har krævet, at vi er mange, der har måtte ændre vores mindset, lære nyt og være åbne og nysgerrige omkring alt dét, vi endnu ikke ved.
I 2023 har vi lagt energi i at opsøge viden, netværk og kompetencer, der har kunne bidrage til at klæde os på til at løfte Skel.dk’s bæredygtighedsansvar. Først og fremmest ved at integrere bæredygtighedsmål og – initiativer i vores forretningsstrategi og hernæst ved at implementere et miljøledelsessystem, som er blevet ISO14001-certificeret, hvilket Skel.dk er de første i branchen, der har opnået.
Næste skridt er at udarbejde et klimaregnskab samt vores første ESG-rapport, hvilket vi ser frem til at dele med jer i 2024.

Vi ser frem til, at 2024 melder sin ankomst, hvor vi ser ind i endnu et år med opgaver, der spænder vidt og bredt, både fagligt og geografisk samtidig med, at vi har fokus på spændende interne udviklingsprojekter, som også vores samarbejdspartnere vil opleve værdien af.

Vi vil gerne takke for året 2023 og ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.