Skel.dk har i foråret bistået Vejdirektoratet med de indledende processer i forhold til anlæggelse af nye cykelstier flere steder på Sjælland og Møn

I dette forår har Skel.dk bistået Vejdirektoratet med de indledende faser i forbindelse med anlæggelse af fem nye cykelstistrækninger samt et krydsningshelle.

De nye cykelstistrækninger anlægges både for at skabe tryg- og sikkerhed for vores mange cyklister og for, med bedre forhold, at opfordre flere til at anvende cyklen som det foretrukne transportmiddel.

Skel.dk har i forbindelse med de nye cykelstistrækninger bistået Vejdirektoratet med fikspunktetablering, geometrisk nivellement og detailmåling. Cykelstierne forventes færdige i efteråret 2023.

Fakta om Skel.dk’s ramme-aftale med Vejdirektoratet

Siden 2011 har Skel.dk leveret landmålerydelser til Vejdirektoratet på Sjælland og Lolland-Falster. Skel.dk bistår Vejdirektoratet ved anlægsprojekter såsom anlæggelse af nye statslige veje, jernbaner, cykelstier og broer, herunder f.eks. Kronprinsesse Marys bro, der blev færdig i 2019, samt den helt nye Storstrømsbro, der forventes færdig til biltrafik i 2024 og jernbanetrafikken i 2026.

“Vi har løst rigtig mange spændende opgaver for Vejdirektoratet, siden vi i 2011 vandt første rammeaftale. Dette forår er cykelstierne én af dem. Det er klart, at et så mangeårigt samarbejde bærer præg af en gensidig tillid og fleksibilitet. I Skel.dk gør vi altid vores bedste for, at alle opgaverne løses til 100 procent tilfredsstillelse og – selvfølgelig til den aftalte tid”.

Thomas Dithmarsen, Projektleder Skel.dk.