Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord 

Da Kronprinsesse Marys Bro blev indviet 28. september 2019 blev det meget passende gjort af Kronprinsessen selv. Indvielsen markerer afslutningen på et stort arbejde der blev indledt i 2016.

Kronprinsesse Marys Bro er landets tredje betalingsbro og går over Roskilde Fjord som en del af Fjordforbindelsen ved Frederikssund. Højbroen skal aflaste Kronprins Frederiks Bro, som ifølge Vejdirektoratet hver dag lægger ryg til 22.000 biler.

Den nye fjordforbindelse over Roskilde Fjord der nu forbinder Frederikssund og Hornsherred er en 4-sporet motortrafikvej og højbroen over fjorden er knap 1,4 kilometer lang. Broen hviler på pæle, der nogle steder går hele 40 meter ned i havbunden. Broen er på sit højeste punkt 25 meter og gennemsejlingshøjden er 22 meter.

Skel.dk har i første omgang udført afsætning til ekspropriationsforretninger, samt opmåling til projektering af den kommende bro og vejforbindelse.

Efterfølgende har Skel.dk’s primære opgaver bestået i at etablere og nivellere fikspunkter til brug for anlægsarbejdet samt udføre kontrolmålinger af de støbte fundamenter. Arbejdet har krævet millimeter-præcision.

Den nye højbro har fået sit navn efter en navnekonkurrence arrangeret af Vejdirektoratet og Frederiksborg Amts Avis. 447 borgere kom med forslag og ud af dem foreslog 43 borgere, at broen skulle navngives efter Kronprinsesse Mary.

Fakta

Projekt: Kronprinsesse Marys Bro
Kunde: Vejdirektoratet
Periode: 2014 – september 2019
Ydelser: Detailmålinger, afsætninger, fikspunktsetablering og nivellementer

Kontakt Michael, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Michael Thomsen

Landinspektør, partner, adm. direktør
2219 3355
mt@skel.dk