Reception for Henning Østergaard

Henning Østergaard, landinspektør gennem 40 år, går på pension og Skel.dk afholder derfor reception for Henning d. 18. november 2021 i Holbæk Golfklub kl. 14-17

I 40 år som landinspektør i Holbæk har Henning Østergaard været med til at sætte præg på udviklingen af lokalområdet. Men ved årets udgang går Henning på velfortjent pension og træder dermed ud af partnerkredsen i Skel.dk Landinspektører. 

Henning Østergaard, der har rundet de 70, har siden han var ganske ung arbejdet som landinspektør. Henning har haft sin plads i Holbæk siden begyndelsen af 1980’erne, hvor han siden 1982 har været partner i det firma, der i 2012 blev til Skel.dk Landinspektører. I de knapt 40 år Henning har været landinspektør i Holbæk-området, har han været en del af både store og små projekter, der på forskellige måder, har gjort indtryk på ham.

Herunder Holbæk Havn, Mega CentretHolbæk Sportsby samt boligområderne Fjordraget, Johannes Mark og Søndermarken mf. Men det er langt fra kun de store projekter, Henning vil tænke tilbage på i sin karriere som landinspektør. Især er det den personlige kundekontakt, som Henning husker – og gerne selv vil huskes for.

Før i tiden var jeg en af de eneste landinspektører i området og alle kendte mig og kom til mig for at få lavet deres ting, så jeg tror, at 30 % af parcelhusejerne i Holbæk har et pap-matrikelkort med min underskrift på.

I dag har tingene naturligvis forandret sig – både i takt med en teknologisk udvikling og i takt med, at vores virksomhed er blevet større.

Det er en fornøden forandring i strukturen, som jeg ikke nødvendigvis ser som negativ, men personligt oplevede jeg det blot, som en stor ændring i mit arbejdsliv og lidt et tab, fordi den personlige kontakt til mine kunde altid har været meget betydningsfuld for mig i mit arbejde som landinspektør.”

Henning Østergaard, landinspektør og partner i Skel.dk

Plan for overdragelse af kunderne

Netop den personlige kontakt Henning Østergaard har haft til sine kunder, har også betydet, at processen omkring kundeoverdragelse til kollegaer i Skel.dk Landinspektører i forbindelse med pensionen har været planlagt over flere år.

”Vi har vidst i flere år, at jeg selvfølgelig skulle på pension, og derfor har vi været i gang med at overdrage mine kunder til udvalgte kollegaer. Partner Michael Stærk, der også er en del af Holbæk-kontoret, overtager kontakten til mange af mine kunder, og det er jeg helt tryg ved”

Henning Østergaard, landinspektør og partner i Skel.dk

Et fagligt fyrtårn i Skel.dk Landinspektører

Henning Østergaard har gennem årene som praktiserende landinspektør udmærket sig som fagligt fyrtårn inden for ejerlejlighedsopdeling og ekspropriationer i Skel.dk Landinspektører.

”Tidligere var ejendomsudvikling og ejerlejlighedsopdeling en niche ting i vores virksomhed, men i dag er der en stor efterspørgsel på netop den type arbejde, hvorfor det selvfølgelig har været vigtigt at nogle kunne være arvtager. I dag har vi et helt team til at løse den type sager”, fortæller Henning.

Reception og pension

Receptionen for Henning Østergaard afholdes torsdag d. 18. november kl. 14-17:00 i Holbæk Golfklub, hvor Skel.dk Landinspektører inviterer kunder, samarbejdspartnere og venner af Henning til en afskedsfejring, forud for , at Henning ved årets udgang går på pension.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.