Skel.dk på Folkemødet 2024

Ejendomsbranchen melder klar til Folkemødet med program på ”Vandkantsscenen” i Allinge fredag d. 14. juni. Bag initiativet står Tetriis Group og Copenhagen Windows. Som én af mange engagerede partnere bakker Skel.dk op om initiativet med en scene for branchens vigtige drøftelser om alt fra byggeri, boligdrømme, byudvikling og bæredygtighed, og vi glæder os til at bidrage til debatten med vores egne perspektiver herpå.

Fredag d. 14. juni inviterer Ejendomsbranchen til debatter på skonnerten, Johanne, der ligger til i Allinge Havn og på dagen er mødested for branchen og danner rammer for Vandkantsscenens spændende program.

Programmet er tilrettelagt så højaktuelle debatter og dilemmaer drøftes af engagerede branchefæller, politiske profiler samt lyttere på Allinge Havn. Derfor håber vi, at du kigger forbi Vandkants Scenen og byder ind med dine nuancer til samtalerne.

Vi glæder os til at se dig!

Bag Vandkantsscenen står:

TetriisCopenhagen WindowsRådet for Bæredygtigt Byggeri, GoBoat, AKF, Gehl – Making Cities for People, Nrep, Henning Larsen, Realkredit Danmark, PensionDanmarkEjendomDanmark, BLOXHUB, Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, Deloitte, BO-VEST – Et stærkt fællesskab, ABC – Rådgivende Ingeniører & Skel.dk Landinspektører.

I Skel.dk glæder vi os især til at bidrage til programmet med deltagelse i følgende debatter:

Kl. 11:00 ”Hvad vil du helst? Boligdrømmens dilemmaer”.

Der stilles skarpt på boligdrømmens dilemmaer og de uundgåelig til- og fravalg, når det kommer til at bosætte sig. Pris, beliggenhed, eje- og leje. Valgene er mange – og alle har mødt dem. I dag møder vi dem igen.
Kommerciel direktør, partner og landinspektør Kristian Baatrup bidrager i panelet med sin vinkel på, hvad der tæller op og ned i vurdering af boligens attraktivitet og hvor ejendomsbranchen egentlig står i forhold til at kunne realisere danskernes boligdrømme?

Kl. 12:00 ”Er ejendomsbranchen lige så beton grå som sit rygte?”

Arbejdsmarkedet er i forandring, arbejdsmønstre ændrer sig og en ny generation er på vej og med sig, ser vi, at de har et øget fokus på trivsel, fleksibilitet og mangfoldighed. I debatten samles forskellige arbejdspladser og deler deres perspektiv på, hvor ejendomsbranchen, med sit rygte som støvet og betongrå, står overfor den udfordring, der handler om at tiltrække talent, sikre diversiteten og skabe den moderne og attraktive arbejdsplads.

Forretningsudvikler Mette Morgen deltager som Skel.dk’s perspektiv på, hvordan en arbejdsplads i ejendomsbranchen også kan være alt andet end ”støvet og beton grå”. Med fem Great Place to Work-certificeringer og resultater, der placerer Skel.dk blandt Danmarks Allerbedste Arbejdspladser, på tværs af brancher, er trivsel dén bundlinje, vi er allermest stolte af. Mette byder ind med Skel.dk’s erfaringer med at skabe rammer for et (arbejds)liv i trivsel, med balance og mening – og hvordan vi i Skel.dk er bevidste om, at disse rammer skal være inkluderende og mangfoldige for, at vi nu og i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads for alle.

Kl. 14:00 ”Skal parcelhuset have dødsstødet?”

I denne publikumsinvolverende debat drøfter vi, hvad du mener om parcelhuset, og hvor grænsen går for dets fremtid. Hvorfor er parcelhuset så populært? Hvad kan vi lære af parcelhuset og hvorfor bliver vi egentlig ved med at bygge dem, når nu vi alle ved, at det er den mindste bæredygtige leveform herhjemme? Kristian Baatrup deltager med sine personlige erfaringer som landinspektør og mediator med historierne om, hvad der måske kan blive mareridtet i parcelhusdrømmen – nemlig nabokonflikterne.

 

 

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.