Skel.dk overtager Skelstedets aktiviteter på Sjælland

Gennem 40 år har Flemming Pade været praktiserende landinspektør og partner i firmaet Skelstedet, der indtil for nylig havde afdelinger i Vedbæk og Slagelse. Fra januar 2021 overdrager Flemming Pade Skelstedets aktiviteter på Vestsjælland til Skel.dk Landinspektører og Skelstedet lukker dermed sin afdeling i Slagelse.

Flemming Pade har haft sit virke som landinspektør i Slagelse i over 40 år. Fra Slagelse har han drevet firma mange år alene eller med ganske få ansatte og i firmabilen er han rullet ud til adresser på hele Vestsjælland for at betjene Skelstedets kunder. Men fra januar 2021 ruller Flemming i stedet ud for Skel.dk, idet Skelstedet har valgt at overdrage firmaets aktiviteter på Vestsjælland til Skel.dk Landinspektører.

”Det er ikke hver dag, man lægger sit livsværk i hænderne på andre, og netop derfor har jeg også gjort mig mange tanker om, hvem Skelstedets kunder på Vestsjælland skulle overdrages til i forbindelse med, at jeg planlægger at gå på pension i den nærmeste fremtid. Skel.dk Landinspektører er et firma med en stærk lokal forankring, og jeg ved, at de kan identificere sig med både Skelstedets store faglighed, en familiære stemning, højt engagement og den afgørende gode kundeservice. Jeg kender Skel.dk godt, for gennem årene har jeg sendt flere gode medarbejdere videre til dem, og derfor var det helt naturligt for mig, at Skel.dk skulle være arvtagere på mine kunder på Vestsjælland”, fortæller Flemming Pade.

To historier bliver til én

Skel.dk Landinspektørers historie strækker sig, præcis som Skelstedets, mange år tilbage. Begge firmaer har rødder i Vestsjælland og gennem tiden har historierne også krydset hinanden. Det sker både gennem løbende samarbejde omkring sager i området samt på medarbejderstaben. Lars Becker, der i der i dag er kontorleder i Skel.dk, kom i lære som tekniker under Flemming i Skelstedets afdeling i Slagelse. Gennem næsten 20 år er Lars ansat i Skelstedet, hvorefter Lars ansættes i Skel.dk i 2012.

Lars Becker fortæller om sin tid hos Flemming i Skelstedet Slagelse: ”Hos Flemming fik jeg mit første og afgørende møde med branchen og jeg følte mig altid hjemme. Jeg har fået lov til at prøve alle slags sager, og den viden har jeg kunne tage med mig ind i min stilling i Skel.dk. På den måde kan man sige, at Flemming har været med til at lægge en del af mine faglige grundsten. At Flemming nu har valgt at trække sig og overgive kunderne fra Skelstedet til Skel.dk er en stor ære, fordi det fortæller os, at han har tillid til, at vi kan betjene hans trofaste kunder med samme service og faglighed, som de har været vant til. Jeg personligt glæder mig til at møde kunder i Skel.dk, som jeg før har hjulpet i Skelstedet.”

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.