Skel.dk får ny ISO-certificering

Skel.dk Landinspektører er netop overgået til den nye certificering, ISO 9001:2015. Forud er gået intense måneder med internt eftersyn og optimering af alle processer i virksomhedens fem afdelinger. Dette har involveret alle ansatte i virksomheden, og den lange proces blev afsluttet med eksterne auditører, der over tre dage har gennemgået hele virksomheden.

Skel.dk Landinspektører er netop overgået til den nye certificering, ISO 9001:2015. Forud er gået intense måneder med internt eftersyn og optimering af alle processer i virksomhedens fem afdelinger. Dette har involveret alle ansatte i virksomheden, og den lange proces blev afsluttet med eksterne auditører, der over tre dage har gennemgået hele virksomheden.

Onsdag den 11. april blev Skel.dk certificeret efter den nye ISO 9001:2015. Skel.dk var i forvejen certificeret efter ISO 9001:2008, så der er både tale om en re-certificering gældende de næste tre år frem, samt en opgradering til den nye standard.

ISO 9001-standarden er et anerkendt ledelsesværktøj til udvikling og optimering og det giver den certificerede virksomhed og dens ledelse nogle klart definerede processer, værdier og evalueringsværktøjer. Der er med andre ord ikke blot tale om kvalitetssikring, men i høj grad også et strategisk værktøj. Den nye certificering adskiller sig blandt andet markant fra den foregående standard ved at have et forstærket fokus på ledelsen og dens aktive rolle i at sikre konstant kvalitet på alle niveauer hele vejen rundt i virksomheden.

“Skel.dk er i en rivende udvikling og vi har i løbet af de seneste godt to år ansat 28 mand og åbnet ny afdeling i København. Vi oplever en kraftigt stigende efterspørgsel på vores ydelser og derfor er det helt afgørende, at vi hele tiden har fokus på forbedring og optimering af både de interne processer og ikke mindst de ydelser vi leverer til kunden. Denne certificering repræsenterer den højeste standard i branchen og det er kundens garanti for, at vi er i stand til at leve op til deres forventninger”

Michael Thomsen, administrerende direktør i Skel.dk

Michael Thomsen, administrerende direktør i Skel.dk siger:

“Skel.dk er i en rivende udvikling og vi har i løbet af de seneste godt to år ansat 28 mand og åbnet ny afdeling i København. Vi oplever en kraftigt stigende efterspørgsel på vores ydelser og derfor er det helt afgørende, at vi hele tiden har fokus på forbedring og optimering af både de interne processer og ikke mindst de ydelser vi leverer til kunden. Denne certificering repræsenterer den højeste standard i branchen og det er kundens garanti for, at vi er i stand til at leve op til deres forventninger”.

Skel.dk arbejder i faglige teams på tværs af virksomhedens fem afdelinger og det har derfor været afgørende at få inkorporeret alle optimeringer af processer på tværs af organisationen. Der har teamledere og fagledere de sidste måneder spillet en afgørende rolle. Det fortæller Ejnar Flensborg, partner og kvalitetsleder i Skel.dk.

“Vores teamledere har lagt et stort arbejde i at få implementeret de nye procedurer og arbejdsgange hos samtlige folk i virksomheden. Det er teamlederne og deres respektive team der har den daglige kontakt med kunderne og det er i sidste ende dem, der sikrer, at vores strategiske fokus og interne forbedringer forplanter sig helt derude hvor det gør en forskel – nemlig hos kunderne”.

Lars Berg Andersen, lead auditor hos Bureau Veritas Certifikation siger:

“ISO 9001:2015 sikrer i større omfang end ISO 9001:2008 fokus på sammenhængen mellem de enkelte processer i virksomheden. Denne procesorientering fokuserer på at skabe sammenhæng mellem input og output i processerne for at øge kundetilfredsheden og opfylde kundens krav. En anden fordel ved den nye standard er kravet om risikovurderinger, der sikrer ledelsen, at virksomheden forholder sig kritisk og systematisk til identificerede risici og muligheder ved en given aktivitet eller strategi. Skel.dk har i deres nye kvalitetsledelsessystem under ISO 9001:2015 dokumenteret risikovurderinger og proces-sammenhæng, hvilket blandt andet sikrer et stort kundefokus”.

Certifikatet er udstedt af Bureau Veritas Certifikation og dækker alle Skel.dk’s afdelinger og arbejdsområder.

Om ISO 9001

ISO 9001 er en international anerkendt standard for kvalitetsledelsessystemer. Standarden leverer rammerne for ledelse af en virksomheds arbejdsgange og processer, med fokus på kvalitet, effektiv styring, samt en struktureret kundedialog. Virksomhedens kvalitetsledelsessystem bliver årligt vurderet og bedømt både dokumentations- og implementeringsmæssigt af et certificerende organ.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.