Skel.dk åbner nyt kontor i Aarhus

l april 2023 åbner Skel.dk kontor i Aarhus for at kunne imødekomme kundernes efterspørgsel på opgaveløsning i Jylland.

Administrerende direktør Michael Thomsen fortæller:
” Vores største kunder er landsdækkende og derfor skal Skel.dk også være det. Vi oplever en stigende efterspørgsel fra vores trofaste kunder, der ønsker, vi skal følge dem på spændende projekter i Jylland. Det ønske vil vi gerne imødekomme og derfor åbner vi et kontor i Aarhus. Det er vigtigt for Skel.dk, at vi fortsætter med at engagere os i vores kunde- og samarbejdsrelationer, hvorfor vi ser et kontor i Jylland som en helt naturlig udvikling af vores forretning, som i dag servicerer nogle af landets største typehusfirmaer, entreprenørselskaber og ejendomsudviklere.”

For Skel.dk er projekterne i Jylland faktisk ikke en nyhed. Men det er det nye kontor i Aarhus, der i fremtiden skal gøre det lettere for både virksomheden selv og kunderne.
”Fleksibilitet er én af Skel.dk’s kerneværdier, og på den lange bane gør det os ufleksible, at vi skal sende kollegaer fra Sjælland til projekter i Jylland. Vi skal være nemt tilgængelige, også for de kunder, der har projekter i Jylland, og med det nye kontor i Aarhus bliver samarbejdet for alle parter bare lettere. Selvom der i dag ikke er grænser for, hvorfra man kan udføre sit kontorarbejde, er der, for en landmåler på en måleopgave, fortsat en god køretur fra København til Nordjylland. Det er den geografiske spændvidde, vi oplever i vores opgaver, som vi har overvejet nøje i forhold til, hvad der er bæredygtigt i vores forretning. Og blandt andet på baggrund af de overvejelser, åbner vi et kontor i Jylland. Valget er faldet på Aarhus på grund af den centrale beliggenhed i Jylland og fordi vi har en partner fra direktionen, som allerede er bosat i Aarhus og har rekrutteret de første kollegaer til kontoret i byen.”

Med kontoret i Aarhus er der nu bedre forudsætninger for at møde kunderne der, hvor de er, og det ser driftsdirektør Ejnar Wildfang Flensborg, som skal lede kontoret, frem til. Han fortæller:
”Det er spændende, hvad 2023 kommer til at bringe af nye projekter og relationer for Skel.dk. Vi bidrager i dag med landmålings- og rådgivningsydelser til en lang række af Danmarks største og mest komplicerede bygge- og anlægsprojekter, men primært på Sjælland. Med kontoret i Aarhus har vi et godt udgangspunkt for at videreudvikle vores forretning til glæde for vores landsdækkende kunder. Vi håber selvfølgelig, at vi kommer til at se en udvikling, hvor vi, for at kunne imødekomme kunders efterspørgsel, skal rekruttere flere nye kollegaer til opgaveløsning i Jylland, og med den nye placering i Aarhus er der nu også åbnet en bedre mulighed for at kunne rekruttere f.eks. landinspektører, som uddannes på universitetet i Aalborg og gennem mange år har været en mangelvare i branchen.”

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.