Sammen om kulturen – også i 2021

Skel.dk støtter den urbane festival i Slagelse, da kulturlivet er vigtigt – også for lokale erhvervsdrivende.

Skel.dk støtter igen i år musikarrangementet Atlantia Sommerlyd, denne gang som én af årets hovedpartnere. Det lokale land-inspektørfirma ønsker at støtte kultur-livet i kommunen, og partnerskabet med Atlantia Sommerlyd kommer som en økonomisk håndsrækning til festivalen, der udover Skel.dk Land-inspektører også har en række øvrige partnere og sponsorer, der muliggør en realisering af festivalen for 2. år i træk.

”Som lokal erhvervsdrivende glæder det os, at vi kan give vores støtte til, at der sker noget i kommunen. LIVE4200, der står bag Atlantia Sommerlyd, er en modig nonprofit organisation, der med fri-villighed og begejstring har rejst en festival i Slagelse for nu andet år i træk. De er tossede med musik og kulturoplevelser – og i Skel.dk er vi det samme. Med vores 80 ansatte over hele Sjælland er vi storforbrugere af kultur-oplevelser, og vi ved hvad kultur i bred forstand betyder for vores ansatte, vores firma og for byudviklingen i de kommuner vi har vores opgaver i. Derfor støtter vi til-blivelsen af en ny festival i Slagelse som én af hovedpartnerne”, fortæller administrerende direktør i Skel.dk Landinspektører, Michael Thomsen.

Skel.dk står ”Sammen om kulturen”

Det er ikke første gang, at Skel.dk Landinspektører støtter kulturlivet. Årets julegave 2020 til medarbejderne var et gavekort til lokale spillesteder i de kommuner, hvor landinspektørerne har afdelinger – herunder også Slagelse Musikhus. Landinspektørerne opfordrede op til jul med kampagnen ”Sammen om kulturen” andre virksomheder til at tænke i samme baner, når der blev indkøbt julegaver til medarbejderne.

I forbindelse med Atlantia Sommerlyd står Skel.dk igen sammen om kulturen, når de som én af hovedpartnerne bakker op om festivalen. ”Vi glæder os til igen at opleve festivalstemning – vi trænger vist alle sammen”, afslutter Michael Thomsen.

 

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.