Nye togskinner mellem Helsinge og Tisvildeleje

Nye skinner skal sikre den fremtidige stabilitet og komfort i togdriften på Gribskovbanen på strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje.

Foto: Skel.dk

Tiden sætter sine spor. Det er omkring 40 år siden, at der sidst blev lagt nye skinner på togstrækningen mellem Gilleleje og Tisvildeleje. Af denne grund har Region Hovedstaden besluttet, at den 10 kilometer lange strækning nu trænger til et sæt friske togskinner. Udover udskiftning af skinnerne, indebærer projektet blandt andet også, at banens gamle sveller afmonteres og erstattes med nye.

Skel.dk’s rolle i projektet har været at etablere fikspunkter langs banestrækningen på 10 km, foretage præcisionsopmåling af fikspunkterne og efterfølgende gennemføre beregninger og netudjævninger. Fikspunkterne markeres med ankerrør i jorden, og de skal sikre, at de nye togskinner lægges med stor præcision. I særdeleshed er dette vigtigt ved drejninger og hældninger på strækningen, og af den grund er opgaven af høj betydning for det endelige resultat.

Strækningen mellem Helsinge og Tisvildeleje blev første gang anlagt i 1924 som en del af Gribskovbanen, der i dag drives af Lokalbanen. Strækningen blev sidst istandsat i slutningen af 1970’erne, og derfor er tiden nu inde til en gennemgribende renovering og fremtidssikring af skinner og spor.

Der er tale om et omfattende stykke arbejde, der ifølge regionen er nødvendigt, hvis man ønsker at opretholde den stabile togtrafik. Derudover sikrer istandsættelsen forbedret komfort for strækningens mange rejsende, der hver dag tager toget på arbejde, til skolen eller benytter det i forbindelse med strand- og skovtur.

Fakta

Projekt: Banemåling, Helsinge-Tisvildeleje
Kunde: HLM Landmåling A/S
Periode: Maj 2019 – Juni 2019
Ydelser: Banemåling, etablering og indmåling af fikspunkter

Kontakt Michael, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Michael Thomsen

Landinspektør, partner, adm. direktør
2219 3355
mt@skel.dk