Ny grøn lokalplan i Jystrup

I 2020 stod Skel.dk’s team af landinspektører og byplanlæggere sammen med Skala Ark for udvikling af et nyt boligområde til bæredygtige boliger i Jystrup. Skel.dk har været involveret fra begyndelsen af projektet og udarbejdet lokalplanen for en privat grundejer.

Et tæt samarbejde

Fra begyndelsen af projektet har Skel.dk rådgivet grundejer gennem samtlige processer med relevante myndigheder, politikere og øvrige rådgivere omkring projektet. Skel.dk har opmålt området og udarbejdet situationsplaner samt terrænmodeller over det stærkt kuperede terræn.

På baggrund af grundejers visioner for området, et grundigt analysearbejde af det eksisterende plangrundlag og øvrige bindinger i området samt med en bred landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning er lokalplanen for området i Jystrup blevet udarbejdet. Herefter fulgte, som vanligt, en politisk behandling samt offentlig høring af lokalplanen og med den endelige vedtagelse i foråret 2020 har grundejer nu påbegyndt realiseringen af sit projekt.

Grønt område med grønne værdier

Lokalplanen for området i østlige Jystrup skal fremstå grønt og sammen med de indarbejdede fællesarealer sættes rammer for blandt andet fællesskab, biodiversitet og selvforsyning. Og især selvforsyning er der de helt rette rammer for i Jystrups nye boligområde, for grundejeren har givet 1.3 hektar landbrugsjord med, der naturligt indrammer byggefeltet, så de nye beboere i landsbyen har mulighed for at holde dyr, at etablere en stor køkkenhave eller lignende.

Lokalplanen er udarbejdet, så den understøtter helhedsplanen for Jystrup (2014), da den skaber det planmæssige grundlag for tæt-lav-byggeri med mulighed for boliger med forskellige størrelser og forskellige ejerformer.

Lokalplanområdet er terrænpræget og bebyggelsen er tilpasset forholdene for at sikre en udnyttelse af landskabets naturlige kvaliteter ved f.eks. at skabe kig fra de enkelte indre gårdrum og de ydre fællesarealer. Der er selvfølgelig tænkt i, at det nye boligområde skal have en naturlig sammenhæng med ”det gamle” Jystrup.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen inden for hvert byggefelt skal udformes som en moderne fortolkning af den gamle gårdstruktur, hvor bebyggelsen opføres omkring et indre fælles friareal. Sådan sikres, at lokalplanområdet både indadtil og udadtil fremstår som et grøn og frodigt område. Og med en nyfortolkning af den traditionelle gårdstruktur en rumlig og nutidig fortælling om Jystrups fortid og tilblivelse, samtidig med at der skabes arkitektoniske referencer til de omkringliggende historiske gårdbebyggelser i Jystrup by og omegn.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan foretages udstykning af delområder, byggefelter eller separate grunde, at området kan udbygges i etaper og delområderne (tre) kan fremstå som selvstændige områder med blandt andet egne fællesarealer og stisystemer.

Faktaboks

Projekt: Lokalplan

Periode: Forår 2020

Omfang:

Ydelser: Byplanlægning og landmåling

"Skel.dk’s rådgivere har bidraget med en værdifuld indsigt i lokalplaner, byudvikling og ikke mindst teknisk landmåling, hvilket har sikret en helhedsorienteret vejledning gennem hele projekt.  Med Skel.dk som vores samarbejdspartner er lokalplan for vores jordstykke udarbejdet, så der både er taget hensyn til, hvad Jystrup som landsby har brug for, for at fortsætte sin positive udvikling, hvordan planen gøres fleksibel, så der kan ses muligheder i at bygge på den og hvordan terrænet udnyttes bedst muligt. Igennem samtlige processer – fra vision til udarbejdelse af lokalplanen – har samarbejdet været tæt og rådgivningen faglig kvalificeret og med en stor indlevelse i netop vores projekt. I takt med at byggefelterne sælges, får vi igen brug for landinspektørkompetencer til at udmatrikulere de enkelte byggefelter, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg også denne gang ringer til Skel.dk Landinspektører."

Grundejer Louise Lecanda

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.