KobberEngen

Et bæredygtigt byggeri med grønne facader

KobberEngen er et nyt, innovativt boligbyggeri med livskvalitet i fokus. Området ligger i det historiske Kirkebjerg i Brøndbyvester, tæt ved strand og skov. Det ambitiøse boligbyggeri spænder over 37.440 kvadratmeter, der omfatter 463 boliger, parkeringshus, nedgravet cykelparkering og hyggelige gårdarealer.

Ved byggeriet i KobberEngen er der lagt vægt på at skabe grønne frirum, med plads til biodiversitet. For at fremme dette er der anlagt fælles højbede, små lunde af frugttræer og grønne gårdrum til hver boligkarré.

De fire boligkarréer er bygget i forskellige højder, som sikrer, at de grønne gårdrum er lyse, samt at der altid er en plet at finde i solen. Derudover har bygningerne markante forskydninger, samt facader i gyldne kobbernuancer (heraf KobberEngen), som er med til at danne et særpræget og smukt skyggespil i løbet af dagen. Optimering af dagslyset, har sammen med støjreduktion været et af de helt store fokuspunkter for projektet, hvorfor byggeriets struktur er opført med variationer.

Skel.dk’s rolle i byggeriet

Nordstern har totalentreprisen på projektet, der udføres for CapMan ApS, og Skel.dk Landinspektører har leveret den tekniske landmåling for Nordstern på projektet. Byggeriet er opført som traditionelt betonelementbyggeri med etageadskillelser af huldækselementer.

Skel.dk har udført afsætningsarbejde, kontroller af taghusene, opmåling af grund til situationsplaner og ejerlejlighedsopmålinger på hele byggeriet. Derudover har Skel.dk, som kontrol af byggeriet, udført 3D laserscanning af P-huset. Skel.dk har bistået med oprettelse og kontrol af IBS-attester, som sikrer at byggeriet er lovligt opført i henhold til byggelovgivningen. Skel.dk har også bistået med brandsikringsrapporter.

Byggeriet stod færdigt d. 15. december 2022, hele 15 dage før deadline for 4. etape af byggeriet.

Faktaboks

Projekt: Boligbyggeriet KobberEngen og Stationsparken

Periode: 2020-2022

Omfang: 37.440 kvadratmeter

Ydelser: Teknisk landmåling bestående af afsætning og kontrolmålinger, samt laserscanning og ejerlejlighedsopmålinger. Skel.dk har derudover også bistået med kontrolopmålinger af bygningerne til brug for udfærdigelse af IBS attester samt brandsikringsrapporter.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.