Ny Vesthavn i Kalundborg

Med et mål om at skabe attraktive rammer for havnebrugende virksomheder og fremtidens store krydstogtskibe udbygges Kalundborg Havn under projektet ’Ny Vesthavn’. Området bliver Sjællands største industriområde uden for Københavnsområdet.

Foto: Skel.dk

Det nye havneområde i Kalundborg, Ny Vesthavn, omfatter 330.000 kvadratmeter og en 500 meter lang kaj, som ligger ud til 15 meter dybt vand. Med denne vanddybde er Kalundborg Havn indehaver af Sjællands dybeste vand ved kaj i en offentligt tilgængelig erhvervshavn, og man kan som den eneste havn på Sjælland, tilbyde dybt vand ved kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der forbinder Østersøen og Nordsøen. Fremtidens skibe bliver nemlig større og stikker dybere, og det stiller krav til en kapacitet, som kun få havne i dag modsvarer. Ud af de 330.000 kvadratmeter, anlægges 200.000 kvadratmeter på eksisterende land, imens de resterende 130.000 kvadratmeter inddæmmes på søområdet.

Landinspektørerne fra Skel.dk har spillet en væsentlig rolle i dette omfangsrige projekt, hvor man i tæt samarbejde med både NCC og Kalundborg Havn assisterede med mange forskellige landmålingsydelser. Projektet, der for Skel.dk’s vedkommende kommer til at vare ca. halvandet år, har budt på talrige muligheder for at udnytte landinspektørernes mange kompetencer inden for byggeri og anlæg og dermed give kunden den bedst tænkelige rådgivning.

Sjællands største industriområde uden for hovedstaden

Projektet blev skudt i gang i oktober 2017, og med den enorme udvidelse ønsker Kalundborg Havn at forbedre infrastrukturen til og fra Kalundborg og derved skabe en mere attraktiv havn og bidrage til udviklingen af erhverv og nye arbejdspladser i området.

Ud af de 330.000 kvadratmeter forventer man, at 50.000 kvadratmeter går til Kalundborg Container Terminal, og 68.500 kvadratmeter afsættes til kajgade, interne veje og parkering. De resterende 211.500 kvadratmeter vil blive lejet ud til nye og eksisterende virksomheder.

Ny Vesthavn bliver en del af Sjællands største industriområde uden for hovedstadsområdet og det er et område der allerede huser nogle af landets store virksomheder. Novo Nordisks insulinfabrik er verdens største og har til huse i Kalundborg. Det samme er gældende for BASF som producerer lægemidler, Novozymes der er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi, og Statoil Refining Denmark der med en kapacitet på ca. 5,5 mio. tons om året er landets største olieraffinaderi.

Ny Vesthavn forventes at stå færdig og klar til brug 1. marts 2019.

Fakta

Projekt: Ny Vesthavn i Kalundborg Havn
Kunde: NCC Industry A/S
Periode: Oktober, 2017 – februar, 2019
Ydelser: Afsætning til jordarbejde, kloak, kystsikring, fundamenter mm. Offshore afsætning og kontrol af spuns, samt etablering og vedligeholdelse af fikspunktsnet.

Kontakt Kristian, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kristian Glob

Kort & landmålingstekniker
3332 1900
kgj@skel.dk