Ny Vesthavn i Kalundborg

Det nye havneområde i Kalundborg, Ny Vesthavn, omfatter 330.000 kvadratmeter og en 500 meter lang kaj, som ligger ud til 15 meter dybt vand. Med denne vanddybde er Kalundborg Havn indehaver af Sjællands dybeste vand ved kaj i en offentligt tilgængelig erhvervshavn, og man kan som den eneste havn på Sjælland, tilbyde dybt vand ved kaj lige ved T-ruten, som er dybvandsruten, der forbinder Østersøen og Nordsøen. Fremtidens skibe bliver nemlig større og stikker dybere, og det stiller krav til en kapacitet, som kun få havne i dag modsvarer. Ud af de 330.000 kvadratmeter, anlægges 200.000 kvadratmeter på eksisterende land, imens de resterende 130.000 kvadratmeter inddæmmes på søområdet.

Landinspektørerne fra Skel.dk har spillet en væsentlig rolle i dette omfangsrige projekt, hvor man i tæt samarbejde med både NCC og Kalundborg Havn assisterede med mange forskellige landmålingsydelser. Projektet, der for Skel.dk’s vedkommende kommer til at vare ca. halvandet år, har budt på talrige muligheder for at udnytte landinspektørernes mange kompetencer inden for byggeri og anlæg og dermed give kunden den bedst tænkelige rådgivning.

Sjællands største industriområde uden for hovedstaden

Projektet blev skudt i gang i oktober 2017, og med den enorme udvidelse ønsker Kalundborg Havn at forbedre infrastrukturen til og fra Kalundborg og derved skabe en mere attraktiv havn og bidrage til udviklingen af erhverv og nye arbejdspladser i området.

Ud af de 330.000 kvadratmeter forventer man, at 50.000 kvadratmeter går til Kalundborg Container Terminal, og 68.500 kvadratmeter afsættes til kajgade, interne veje og parkering. De resterende 211.500 kvadratmeter vil blive lejet ud til nye og eksisterende virksomheder.

Ny Vesthavn bliver en del af Sjællands største industriområde uden for hovedstadsområdet og det er et område der allerede huser nogle af landets store virksomheder. Novo Nordisks insulinfabrik er verdens største og har til huse i Kalundborg. Det samme er gældende for BASF som producerer lægemidler, Novozymes der er verdens største leverandør af enzymer og mikrobiel teknologi, og Statoil Refining Denmark der med en kapacitet på ca. 5,5 mio. tons om året er landets største olieraffinaderi.

Ny Vesthavn stod færdigt i april 2029.

Faktaboks

Projekt: Ny Vesthavn i Kalundborg Havn

Periode: Oktober, 2017 – februar, 2019

Omfang:

Ydelser: Afsætning til jordarbejde, kloak, kystsikring, fundamenter mm. Offshore afsætning og kontrol af spuns, samt etablering og vedligeholdelse af fikspunktsnet.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.