HOSNORD – Et supersygehus bliver til

Hovedstadens nye supersygehus

Supersygehuset bygges på en stor naturgrund som en del af centrum i den nye Hillerød-bydel Favrholm. Det særprægede firkløverformede byggeri, der har et organisk udtryk, spænder over 118.000 kvadratmeter, med 5 etager inklusive kælder.  325.000 borgere, der i dag betjenes af de omkringliggende sygehuse, vil blive tilknyttet det nye sygehus og man forventer årligt over 500.000 patienter i hospitalets ambulatorier og dagafsnit.

Hospitalet vil blive arbejdsplads for knapt 5000 fra sundhedssektoren og rummer 570 enkeltstuer, akutmodtagelse, intensivafdeling, kvinde-barn-funktioner og mange andre ambulatorier og afdelinger, så alle er sikret kompetent behandling.

Den store gårdhave i midten af supersygehuset og den omkringliggende natur med anlagte stier, sansehaver og naturforløb er med til at sikre frihed, hjemlighed og et til tider tiltrængt pusterum for alle, der kommer i kontakt med hospitalet.

NCC har totalentreprisen på projektet, der udføres for Region Hovedstaden og Skel.dk Landinspektører udfører den tekniske landmåling på projektet for NCC. I 2019 indgik Skel.dk en flerårig kontrakt med NCC om levering af et hold af landmålere, der skulle indgå i byggepladsens landmålerteam.

Foto: NCC

Skel.dks rolle i byggeriet

Skel.dk udfører teknisk landmåling i form af detailafsætninger, løbende kontroller samt asbuilt dokumentation for råhusarbejderne på projektet. Vi har hjulpet med alt fra fundamenter, vægge og søjler til ramper, indstøbningsdele og den komplicerede stålkonstruktion, der udgør de øverste etager og har dagligt serviceret knapt 200 betonarbejdere og stålmontagefolk. Skel.dk vil også bistå med landmåling til apteringen.

“Landmåling er ikke bare landmåling”

I dag, 3 år efter kontraktens indgåelse, har Skel.dk aktuelt 3 fuldtidslandmålere på projektet, herunder kort- og landmålingstekniker Michael Hansen, der var Skel.dk’s første og faste mand på pladsen:

” Det er noget ganske særligt at være med til at sætte så stort, markant og betydningsfuldt et mærke på landkortet som supersygehuset i Hillerød er. Det er en once in a life time oplevelse for mig som kort- og landmålingstekniker at være beskæftiget på den samme sag fuldtid så mange år i træk.

Det særlige ved projektet i Hillerød for mig har været, at det har stillet store krav til, at jeg har udviklet mig fagligt og personligt undervejs. Landmåling er ikke bare landmåling. Det er også projektplanlægning, samarbejde, kommunikation, relationsopbygning, problemløsning og udvikling af nye tekniker, så vi hele tiden løser hver enkelt opgave mest effektivt og samtidig yder den bedste service for kunden.”                                         

Kort- og landmålingstekniker Skel.dk, Michael Hansen.

 

 

Faktaboks

Projekt: Det nye supersygehus i Hillerød, Nyt Hospital Nordsjælland

Periode: 2020-2025

Omfang:

Ydelser: Teknisk landmåling bestående af afsætning og kontrolmåling, samt dokumentation og aflevering af data i form af asbuilt tegninger. Skel.dk vil også bistå med landmåling til apteringsarbejderne.

“Vi blev hurtigt klar over, at NCC-landmålingsteamet ikke kunne klare opgaven i Hillerød alene, og at der skulle en stærk partner til. Her faldt valget på Skel.dk. Vi har haft et super tilfredsstillende samarbejde med Skel.dk gennem alle årene og har helt naturligt taget Skel.dk-medarbejderne med ind som en del af NCC-holdet på pladsen.“

Senior Produktionschef NCC, Christian Spang-Thomsen.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Allan Skovmand

Kort- og landmålingstekniker

92154005

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.