Holm 8 – udviklingen af Nordhavn

På Svanemøllehavnen opføres et stort og moderne byggeri på 57.000 kvadratmeter og hertil en 17.000 kvadratmeter stor kælder. Bygningerne skal rumme AP Pension og Nykredit og samtidig give mulighed for offentlige aktiviteter i husene til glæde for lokalsamfundet.

Begge domiciler er tegnet af PHL Arkitekter og udover at være kontorer til de ansatte i AP Pension og Nykredit, vil byggeriet også rumme et fælleshus på ca. 12.000 kvadratmeter, der skal indbyde lokalsamfundet gennem et offentligt folkekøkken, pavillon til foreninger og kulturelle formål, fitnesscenter, taghave og offentlig café.

Foto: MTH

MT Højgaard har totalentreprisen på det store og komplekse projekt, der udføres for AP Ejendomme, og Skel.dk Landinspektører udfører den tekniske landmåling på projektet.

Den tekniske landmåling på projektet består af afsætning af alt betonarbejdet blandt andet bundplader, sokkel, trækstænger, vægelementer, søjler, facadeelementer, facadebeslag, ramper, huldæk samt afsætning til hele apteringsdelen inklusiv alle montagefagene. Herudover er der etableret over 1500 fikspunkter og 500 kote- og modulmærker.

Projektet på Svanemølleholmen er omfattende og har krævet mange dygtige landmålere på pladsen hver dag. Planlægning, omstillingsparathed og en høj faglighed er afgørende, når mange fagligheder mødes og skal arbejde tæt sammen om at realisere så stort et byggeri, og det har stillet store krav til kommunikationen mellem Skel.dk og entreprenøren.

Faktaboks

Projekt: AP Pensions og Nykredits domiciler i Nordhavn

Periode: 2021-2023

Omfang:

Ydelser: Teknisk landmåling herunder blandt andet afsætning af alle betonelementer og montageelementer samt etablering af fikspunkter og koter.

” Projektet på Holm 8 har været både spændende og udfordrende, idet byggeriet er af en stor størrelse og derfor kræver en involvering af mange forskellige faggrupper. Vi har arbejdet målrettet på at skabe ærlige og tillidsfulde rammer for et dynamisk samarbejde, hvor hver enkelt landmåler på pladsen er omstillingsparat og problemløsende ”.

Thor Karasawa Toft, Kort- og landmålingstekniker i Skel.dk.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.