Falkonercentret

Et af Frederiksbergs kendte vartegn, Falkoner Centret, der huser alt fra teater- og koncertsal til butikker og hotel, gennemgår i øjeblikket en omfattende renovering og udvidelse. Falkoner Centret er et af de største igangværende renoveringsprojekter i Danmark.

Foto: Arkitema Architects

Med et oprindeligt areal på 29.785 m2 vil samtlige kvadratmeter blive renoveret eller direkte ombygget. Dertil udvides bygningen med 3.275 m2.

Den ikoniske bygning bliver gjort mere tidssvarende bl.a. med fokus på energioptimering, bæredygtighed og en mere inviterende facade. ATP Ejendomme, der der har igangsat renoveringen, har desuden en vision om at kunne tilbyde besøgende den fuldendte helaftensoplevelse i det nyrenoverede multicenter med direkte adgang til restaurant og bar, kulturoplevelser i Falkoner Salen og overnatning på Scandic Hotel.

Skel.dk har bistået NCC Renovering og NCC Råhus i forbindelse med byggeriet, og da der er tale om en istandsættelse i et stort og kompliceret eksisterende byggeri, har et tæt samarbejde med entreprenøren og en høj grad af fleksibilitet været helt afgørende for at få opgaverne løst tilfredsstillende. Skel.dk har assisteret NCC Renovering og NCC Råhus med afsætning af koter, modullinjer, borehuller og mål tilpasset de eksisterende forhold.

Respekt for historien og miljøet

Falkoner Centret er en historisk bygning, der siden 1950’erne har huset utallige konferencer og kulturoplevelser, og det har derfor været afgørende at foretage ændringer med omtanke, hvor der tages højde for bygningens vigtige kulturarv.

Denne omtanke gælder også miljøet, hvilket tydeligt illustreres gennem bygningens facadebeklædning, der vil gennemgå en “upcykling”. Materialerne fra Falkoner Centrets tidligere facade vil nemlig blive genanvendt og forarbejdet på en måde, der giver bygningen et helt nyt visuelt udtryk. Det nye udtryk sikrer, at bygningen falder bedre ind i bybilledet med sit mere moderne, arkitektoniske udseende.

ATP Ejendomme forventer at bruge 500 mio. kroner på den omfattende renovering, ombygning og tilbygning, der er udformet af Arkitema sammen med Lendager Arkitekter, og udføres af NCC.

Foto: Arkitema Architects

Fakta

Projekt: Falkoner Centret
Kunde: NCC Renovering/NCC Råhus
Periode: Oktober 2017 – December 2018
Ydelser: Afsætning af koter, modullinjer, borehuller og mål.

Vil du høre, hvordan vi kan hjælpe med lige præcis dit projekt, eller ønsker du blot en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte os.

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk