Engdraget, Slagelse

Slagelse Byråd gav i november 2017 grønt lys til en ny bæredygtig bydel, der vil give beboere direkte adgang til naturskønne omgivelser på Tidselbjerget i det nordlige Slagelse. I alt er der tale om 126 modulbyggede rækkehuse i størrelserne 99-114 kvadratmeter. Kvarteret går under navnet “Engdraget”. På længere sigt bliver boligerne en del af et større område med 400-500 nye boliger af flere forskellige typer i den nye bydel Tidselbjergområdet.

Landinspektørerne fra Skel.dk har været involveret fra start med ejendomsundersøgelser, droneoverflyvning, opmåling af eksisterende forhold, afklaring af områdets afgrænsning med efterfølgende deltagelse i workshops og rådgivning af bygherre om bl.a. ejendomsdannelse og matrikulære ændringer. Under selve byggeriet er der foretaget afsætning af husene og kontrolmålinger.

Bæredygtighed i fokus

Scandi Byg producerer de moderne rækkehuse i moduler på deres fabrik og herefter samles og monteres de på byggepladsen. Denne proces muliggør store besparelser på både tid og ressourcer og bidrager i sidste ende til projektets bæredygtige profil.

Slagelse Boligselskab, som står bag projektet, har også fokus på bæredygtighed og de ønsker fremadrettet at skabe et bæredygtigt fællesskab, hvor beboerne i Engdraget er det bærende element. Sammen skal de nemlig holde fællesudgifterne nede ved selv at løfte opgaver som græsslåning, ressourcehåndtering og drift af beboernes fælleshus, ”Engstedet”. For at skabe et godt udgangspunkt for bæredygtig adfærd i området, vil beboerne det første år få hjælp til at etablere en model for bæredygtig adfærd.

De 126 almene boliger henvender sig til både familier, par, singler og seniorer og stod færdigt til indflytning i starten af 2019.

Faktaboks

Projekt: Engdraget, Slagelse

Periode:

Omfang: Juli 2016 – 2019

Ydelser: Projektudvikling, drone, opmåling, afsætning, udstykning.

“Skel.dk er de første vi ringer til inden opstart af nye projekter. Der er for os en kæmpe værdi i at inddrage dem så tidligt som muligt i processen, fordi man derved undgår ærgerlige fejl senere i forløbet. De har en kæmpe viden og er vigtige rådgivere for os.  De er dygtige til at sætte sig ind i alle parters syn på sagen, de finder helhedsorienterede løsninger, og så er de hurtige og fleksible.”

Arne Juul, direktør i Slagelse Boligselskab

Kontakt mig hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.