Biotekbyen Kalundborg Øst Station

Den nye station, Biotekbyen Kalundborg Øst, er placeret nær industriområdet i den østlige del af Kalundborg ca. halvanden kilometer øst for den oprindelige station i byen. Stationen ligger desuden i gåafstand til Kalundborg Rådhus.

Foto: Banedanmark

Med den nye station bliver offentlig transport en endnu mere attraktiv løsning for de mange pendlere, der dagligt arbejder i det omkringliggende industrikvarter. Blandt de lokale virksomheder er blandt andet Novo Nordisk. Hensigten er desuden, at stationen vil bidrage til at sætte en dæmper på biltrafikken i myldretiden og være med til at fremme byudviklingen af området på længere sigt.

Skel.dk har været og er fortsat fast på pladsen hver dag og står for al afsætning på projektet, som bl.a. indeholder afsætning til belægning, kantsten, afvanding og etablering af vejanlæg og gangbro. Desuden foretager vi al opmåling som as built.

Foto: Banedanmark

En moderne station med et simpelt design

Biotekbyen Kalundborg Øst er opbygget med ganske få elementer, hvilket giver stationen et meget enkelt udtryk. Foruden stationens grundelementer, er planen, at den skal være omgivet af græsarealer, og at grønne træer skal pryde parkeringspladsen.

Banedanmark, Novo Nordisk og Kalundborg Kommune er gået sammen om stationsprojektet og Banedanmark står for selve etableringen af stationen. Den kommer bl.a. til at bestå af en 160 meter lang perron med skilte, bænke, rejsekortstandere, læskure, skærme mm. Den kommunale del der hører under Kalundborg Kommune, omfatter etablering af områderne omkring stationen heriblandt en forplads, hvor der anlægges parkeringspladser for både cykler og op til 100 biler, samt taxa- og busholdepladser. Endelig har Novo Nordisk finansieret en gangbro der forventes etableret i foråret, og som kommer til at danne direkte forbindelse mellem stationen og industriområdet, hvor medicinalvirksomheden er placeret.  

Fakta

Projekt: Biotekbyen Kalundborg Øst Station
Kunde: MJ Eriksson
Periode: Efterår og vinter 2018/2019
Ydelser: Landmåling på byggepladsen

Kontakt Ejnar, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk