Få landinspektørens hjælp til at afsætte dit byggeri, så du undgår at skulle rive det ned igen.

Som ejer har du selv ansvaret for at underøge, om et byggeri er lovligt. Det slår Vestre Landsret i en ny dom fast, efter at en ejer af seks feriehytter bliver tvunget til at rive dem ned, da de er opført inden for strandbeskyttelseslinien. Og det, selv om at han fået både udstyknings- og byggetilladelse af kommunen.

Ingen af disse tilladelser har kunnet bibringe ejeren en berettiget forventning om, at byggeriet også var lovligt i henhold til Naturbeskyttelsesloven, ej heller noget retskrav på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Kommunen har ikke kompetence til at meddele dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, og ejeren er selv forpligtet til at indhente alle nødvendige tilladelser. Strandbeskyttelseslinjen administreres af Naturstyrelsen.

Når vi som landinspektører rekvireres til at afsætte byggeri overtager vi en del af denne undersøgelsesforpligtigelse. Havde lodsejeren i den aktuelle sag rekvireret en landinspektør til at udføre afsætningen af byggeriet, så havde landinspektøren ansvaret for, at placeringen af byggeriet var lovlig. Det er en af grundene til at det giver god mening at få afsat sit byggeri af en landinspektør.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig med dit byggeri.