Julehilsen fra Skel.dk Landinspektører

Året rinder ud og vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre status og sige tak.

2022 har været endnu et år med stor vækst i Skel.dk. Vi afslutter 2022 med det bedste resultat nogensinde og har rundet en milepæl ved at nå op på 100 spillere på holdet. Vi har aldrig haft et mål om at blive mange i Skel.dk, men vi er lykkes med at skabe værdi og fastholde vores gode kunder samtidigt med, at nye kunder er kommet til med spændende projekter. Det har været en fantastisk oplevelse at kunne udvikle Skel.dk målrettet sammen med glade kunder, der også oplever stor aktivitet og succes.

Trivsel, arbejdsglæde og gode resultater går hånd i hånd.

I 2022 har vi haft travlt med at bidrage til byggeriet af alt fra supersygehuse, produktionsanlæg, fabrikker, tunneler, broer,  letbaner, svømmehaller, kontordomiciler, parcelhuse, sommerhuse, carporte, fjernvarmeanlæg, nye boligområder til konfliktløsning for fortvivlede lodsejere i provinsen. Det hele har været spændende, for vi elsker vores arbejde – både for den store og den lille kunde.

HOSNORD. Et nyt supersygehus på 118.000 m2.
Foto: NCC

2022 er også året, hvor vi har oplevet ekstra opmærksomhed og ekstern anerkendelse med forskellige nomineringer og priser for vores mangeårige interne fokus på vores medarbejdere og dét at have en god arbejdsplads. Vi er meget stolte af, at vi i år har været inviteret til at holde en stribe oplæg om rekruttering, fastholdelse og trivsel, hvilket betyder, at vi som rollemodeller har kunne inspirere arbejdspladser – også uden for byggebranchen.

Om få dage venter 2023, og vi har alle hørt mange fugle synge om, hvad der venter os i byggebranchen. I Skel.dk går vi mod både muligheder og udfordringer som et samlet hold, og vi har forberedt os på, at vi efter en årrække med en stejlt stigende vækstkurve, vil se en vækstkurve, der flader mere ud. Det betyder, at vi i 2023 kan investere endnu mere tid og energi i kundepleje og udvikling af vores medarbejdere og ydelser, den grønne dagsorden og fortsat sikre, at Skel.dk kan tiltrække og fastholde et stærkt hold til at møde vores samarbejdspartnere.

Vi vil gerne takke for tilliden, samarbejdet og gode stunder i 2022.
Glædelig jul og et lykkebringende nytår til os alle,

På vegne af Skel.dk Landinspektører
Administrerende direktør Michael Thomsen

Årets julefrokost i Skel.dk.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.