Der er stadig overskud på kontoen

– men hvor længe?

Indlæg fra administrerende direktør i Skel.dk Landinspektører, Michael Thomsen:

I Danmark har vi tradition for at fejre årsdage og mærkedage. Vi fejrer alt fra børnenes fødselsdage til Grundlovsdagen og bryllupsdagen (de af os, der husker den i hvert fald).

I dag kan vi i Danmark fejre en hel ny årsdag. Årsdagen for Statsministerens nedlukning af landet. En gennemgribende nedlukning, som vi aldrig har set den før, der skete i kampen for at inddæmme en verdensomspændende pandemi.

En pandemi, som vi dengang og nu også 365 dage efter, stadig ikke kender de fulde samfunds- og sundhedsmæssige, økonomiske og sidst – men langt fra mindst – menneskelige konsekvenser af.

Der er sat ”penge” i banken

Som direktør i en virksomhed bekymrer jeg mig selvfølgelig for alle konsekvenserne af denne globale krise. Men én bekymring har vist sig at veje tungest, og handler om hvornår overskuddet på vores mentale og sociale bankkonto er brugt op. Gennem mange år har vi i Skel.dk sat ”i banken”. Men som det er med alle opsparinger, så bliver de mindre og mindre, jo mere vi hæver på dem – og det går hurtigt, hvis vi aldrig fylder ”penge” på indimellem. I 365 dage har vi hævet på den mentale konto.

“I 365 dage er der blevet hævet på den mentale og sociale bankkonto. Fortsætter vi, som nu, ser vi ind i en fremtid, hvor virksomhedskulturer kan risikere at opløse sig og det samme kan dybden i vores arbejdsmæssige relationer både til kollegaer, samarbejdspartnere og kunder.”

I Skel.dk var vi heldige at fylde på kontoen hos medarbejderen, da vi i sensommeren 2020 var på en coronavenlig personaletur på Lillebælt, dagen før forsamlingsforbuddet endnu en gang blev sat ned. Udover denne ene dag, hvor hele holdet var samlet for at være sammen og dyrke den kultur, de menneskelige relationer og det meningsfulde fællesskab, der er dét, der binder og holder os sammen, har vi gennem nu 365 dage udelukkende hævet fra kontoen. Det bekymrer mig. For hvornår slipper den solide ”buffer” op, som vi alle trækker på hver dag, når vi sidder hjemme i stuerne og arbejder og holder møder på Teams, fremfor at mødes på kontoret?

I Skel.dk har vi over en årrække arbejdet for at opbygge den stærke – og meget sociale – kultur, der i dag er definerende for vores virksomhed og vores medarbejdere. Tre år i streg er vi blevet certificeret ”Great Place to Work” og vi både fastholder og rekrutterer branchens absolut bedste medarbejdere på baggrund af netop denne kultur. Men, i 365 dage har vi, som resten af Danmark, arbejdet i et virvar af børn, kæledyr og opvask, afholdt møder – både internt og med kunder – online, aflyst den fælles formiddagspause og frokost og flyttet sociale arrangementer i kalenderen, igen og igen. I 365 dage har vi ikke næret dét, der er vores drivkraft: det reelle menneskelige samvær, at have det sjovt, at drage omsorg for hinanden, at være et hold.

Kunderelationer – hvordan bygger og vedligeholder vi disse bag skærmen?

Den samme bekymring gør sig faktisk gældende, når jeg tænker på Skel.dk’s mange og gode kunderelationer. Igennem nu 365 dage har vi afholdt langt størstedelen af vores møder i videokonferencerum fremfor at mødes fysisk. Og uanset hvor dygtige vi alle bliver til at mødes og samtale i det online rum, vil det i min optik aldrig kunne erstatte den interaktion, der foregår, når vi er i samme fysiske rum.

Heldigvis har vi over årrækker også sat på kontoen, hvor der er sparet op på tillid i vores kunderelationer. Men forsætter vi den distance, der naturligvis vil lægges imellem os, når vi mødes bag skærme, kan jeg bekymre mig for, hvordan vi fastholder og ikke mindst opbygger den tætte og tillidsfulde kunderelation, der har stor betydning for både vores kunder og samarbejdspartnere i Skel.dk.

Er hjemmearbejdet virkelig fremtiden?

Store og toneangivende magasiner og eksperter spår, at hjemmearbejdspladserne ikke kun er coronakrisens nye sort. Trenden fortsætter. 40 % af de danske virksomheder og mere end hver 3. dansker fortæller, at de påtænker at øge antallet af hjemmearbejdsdage i kølvandet på coronanedlukningen. For nogle handler det øgede hjemmearbejde om at spare ”den døde omkostning” på kontorerne. For andre handler det om den oplevede øgede produktivitet. For den enkelte medarbejder selv handler det oftest om fleksibiliteten i hjemmearbejdet, der kan tilpasses familielivet.

Til ovenstående vil jeg svare, at i Skel.dk har vi brugt corona-nedlukningen på:  

For det første at bygge ud for at få flere kontorpladser.

For det andet at produktiviteten selvfølgelig er blevet undersøgt under første nedlukning, og vi også kan konstatere, at vi har skåret ned på ”intern tid” og øget den generelle produktivitet. Men at vi vurderer, at hjemmearbejde på sigt ikke vil føre til hverken trivsel, forretningsudvikling eller profit

For det tredje at vi som arbejdsplads selvfølgelig er fleksible og ønsker at imødekomme vores medarbejderes individuelle behov, præcis som vi også gjorde det før Corona-nedlukningen.

I 365 dage er der blevet hævet på den mentale og sociale bankkonto. Fortsætter vi, som nu, ser vi ind i en fremtid, hvor virksomhedskulturer kan risikere at opløse sig og det samme kan dybden i vores arbejdsmæssige relationer både mellem kollegaer, samarbejdspartnere og til kunder.

Lige nu er der samfundsmæssig og økonomisk fokus på, at det virker effektivt, at vi arbejder hjemmefra. Vi øger produktiviteten. Vi øger overskuddet på den økonomiske bankkonto. Alt imens trækkes der på det overskud, der er bygget op gennem kulturen, de allerede eksisterende relationer og det meningsfulde fællesskab. Sætter vi ikke nye ”penge” ind på lige netop den konto, står den på et tidspunkt tom. Og her ser jeg for alvor, at krisen rammer.

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.