Myndighed

Situationsplan

Skel.dk kan hjælpe med dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start og får et solidt grundlag på plads for dit byggeri. Vores erfarne landinspektører kan rådgive om landmåling, og vi kan udarbejde både store og små situationsplaner til brug ved eksempelvis byggeansøgninger eller som projekteringsgrundlag. Vi udarbejder tegninger, og vi har opbygget mange års specialistviden inden for både opmåling og fremstilling af tegninger i såvel 2D som 3D.

Vores dygtige landinspektører står klar til at rådgive dig under hele projektet, og kan også hjælpe med at indhente de nødvendige tilladelser og dispensationer hos de relevante myndigheder.

Lokalplanlægning

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Ekspropriation

Hos Skel.dk har vi specialister med mange års erfaring inden for ekspropriation og rettighedserhvervelse. Vi har således et indgående kendskab til alle relevante procedurer og regler relateret til rettighedserhvervelse. Vi sørger typisk for at udarbejde det nødvendige materiale, og vi varetager opgaverne med afholdelse af åstedsforretninger, fastsættelse af erstatninger, protokolføring, forhandling, tinglysningsmæssig og matrikulær berigtigelse af aftaler mm.

Arealberegninger

Hvis du har bygget om eller overtager ny ejendom, er det en god ide at sikre sig, at opmålingerne og registreringerne stemmer overens. Som ejer har du pligt til at indberette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er vigtigt at ajourføre oplysninger og sikre sig, at de er præcise, da data fra BBR blandt andet bruges til at fastslå ejendomsvurderingen og din forsikringspræmie.

Hos Skel.dk sørger vi for, at din ejendom står korrekt opført i BRR, og vi tilbyder desuden rådgivning inden for ajourføring af oplysningerne ved for eksempel udlejning samt om- eller tilbygning.

Ejerlejligheder

Hos Skel.dk har vi opdelt ejerlejligheder for både private, erhvervs- og offentlige kunder siden ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966, og vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning om opdeling. Vores erfarne landinspektører udfører præcis opmåling i henhold til ejerlejlighedsloven. På den baggrund fremstiller vi ejerlejlighedskort og fortegnelser samt noterer i tingbogen.

Vi foretager også opmåling af lejligheder med henblik på udlejning, BBR-registrering eller andre behov I måtte have.

Kontaktpersoner

Michael Stærk

Landinspektør og partner
5945 8082
ms@skel.dk

Robert Kovac

Landinspektør
5855 2009
rok@skel.dk