Skel.dk rådgiver landbrugsejere

Landbrug & jord

Køb, salg eller bytte af jord? I Skel.dk er vi dine specialister i matrikulære forandringer såsom udstykning og arealoverførsel . Vi rådgiver dig, så du som lodsejer kommer let igennem en hvilken som helst form for jordhandel.

En ejendom der er noteret med landbrugspligt, er forpligtet til at følge Landbrugslovens regler. Som landinspektører kan vi udarbejde Landinspektørerklæringer, der består af både ophævelse af landbrugsnotering/landbrugspligt, omlæggelse af jorder mellem landbrugsejendomme samt oprettelse af landbrugsejendomme uden beboelse, uden at det kræver tilladelse fra Landbrugsstyrelsen. Som dine specialister i Landbrugsloven kan vi rådgive dig i en hvilken som helst sag om jord og sikre, at du kommer godt i mål med dit projekt.

Byggemodning

Ønsker du at omdanne landbrugsjord til by? I Skel.dk kan vi hjælpe dig i processen frem mod og gennem en byggemodning.  En byggemodning består af en lang række processer, der strækker sig fra ideudvikling til anlægsfase.
Under hele byggemodningsprocessen er overblik, dialog og tæt samarbejde nøgleord – og her kommer Skel.dk ind som din professionelle sparringspartner, der sikrer dig netop dette.

Vi bistår med landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning og udarbejder lokalplan for området, fører dig gennem hele den politiske behandling og sikrer, at alle parters interesser varetages og dine byggeønsker realiseres. Opmåling af arealet gennemføres, og der udarbejdes et projekteringsgrundlag, så ingeniører kan igangsætte selve byggemodningsprojektet på arealet. Vi udstykker de nye ejendomme og hjælper entreprenørerne med afsætning og maskinstyring under anlægsarbejdet. 

”Skel.dk har båret os gennem processen og de er med deres høje faglighed i stand til at give både kritisk og konstruktiv sparring – hvilket er nødvendigt.”

John Hesselholt, direktør i Bijob Aps om samarbejdet omkring Skovbrynet, Slagelse.

Kontaktpersoner

Gitte Lysehøj

Landinspektør og partner
22 45 58 05
gl@skel.dk


Bent Cramer

Landinspektør
40 11 84 14
bc@skel.dk

Relateret case

Skovbrynet, Slagelse

Skovbrynet er Slagelses nye naturskønne boligområde med over 300 nye boliger

Genopretning af Tude Ådal

Slagelse Kommune skaber de bedste levevilkår for kultur- og naturarv i et nyt, autentisk landskab