Forsyning

Ledningsregistrering

Ledningsregistrering

Vores landinspektører har mange års erfaring med at opmåle og dokumentere alle slags ledninger for det offentlige. I forbindelse med ledningsprojekter assisterer vi også med lodsejerforhandlinger, og vi sørger for de nødvendige myndighedsgodkendelser. Desuden håndterer vi også tinglysningen, og vi kan foretage digitalisering af allerede eksisterende analoge ledningsregistreringer. Vi arbejder i dag med alle de gængse udvekslingsformater.

Tinglysning

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning af forsyningsanlæg, og vi har siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området. Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at undersøge, om gamle eksisterende ledninger er tinglyst på ejendomme, efter hvilke vilkår med videre.

Er ledninger og anlæg ikke tinglyst, hjælper vi med at kontakte grundejerne med henblik på at indgå en aftale om tinglysning, udarbejder de nødvendige dokumenter og kortbilag til brug for tinglysningen samt forestår selve tinglysningsekspeditionen.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme, påtegning på eksisterende om eventuelle ændrede vilkår, ledningsflytninger samt skift af påtaleret fra eksempelvis kommuner til forsyningsselskab. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter om anlæg, aftaler om frakobling af regnvand fra offentlig kloak, brugsretter med videre med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Ekspropriation

Hos Skel.dk har vi specialister med mange års erfaring inden for ekspropriation og rettighedserhvervelse. Vi har således et indgående kendskab til alle relevante procedurer og regler relateret til rettighedserhvervelse. Vi sørger typisk for at udarbejde det nødvendige materiale, og vi varetager opgaverne med afholdelse af åstedsforretninger, fastsættelse af erstatninger, protokolføring, forhandling, tinglysningsmæssig- og matrikulær berigtigelse af aftaler med videre.

Kontaktpersoner

Lars Peter Bloch

Landinspektør
5855 2003
lpb@skel.dk

Elsebeth Knudsen

Landinspektør
5945 8081
ek@skel.dk