Entreprenør

Byggepladsen

Hos Skel.dk tilbyder vi kompetent og professionel rådgivning i forbindelse med byggeprojekter. Vores medarbejdere står klar til at assistere med jeres projekt alt efter ønsker og behov. Med vores ekspertviden kan vi forebygge mange af de normale problemer, bygherrer støder på under opstart og udførelse af et projekt.

  • Vi kan hjælpe med en lang række af de gængse opgaver, der er i forbindelse med byggeri, heriblandt:
  • Analyse af lokalplaner og kommuneplaner
  • Gennemgang af privatretlige servitutter
  • Fortolkning af den pågældende plan- og byggelovgivning
  • Rådgivning relateret til anden lovgivning og andre særlige hensyn
  • Indhentelse af ledningsoplysninger ift. gravearbejde
  • Fastlæggelse af skel og byggelinjer

Vil du høre, hvordan vi kan hjælpe med lige præcis jeres projekt, eller vil du bare have en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte os.

3D-laserscanning

Hos Skel.dk er vi vant til, at projekter kræver millimeterpræcise opmålinger. Derfor tilbyder vi 3D-laserscanninger af både større og mindre omfang som projekteringsgrundlag i jeres næste byggeprojekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til for eksempel renovering eller ombygning. Løsningen kan derudover også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. Vi tilbyder at skabe en 3D-model fra laserscanningen, som kan anvendes i CAD-programmer som Revit og lignende.

Skel.dk benytter branchens bedste laserscannere med høj detaljeringsgrad og med en nøjagtighed på få millimeter. Scanning kan anvendes såvel inde som ude, både vinter og sommer, ligesom vi også tilbyder håndholdt laserscanning, der omkostningseffektivt kan løse mange indendørs opmålingsopgaver.

Opmåling og afsætning

Går du med planer om at bygge nyt hus, ny garage eller lave tilbygninger til eksisterende ejendom, så kan Skel.dk Landinspektører garantere byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.

Vores kompetente landinspektører kan sikre, at byggelovgivningen overholdes i forbindelse med nybyggeri, og vi garanterer, at byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lokalplanerne og de privatretlige servitutter. Skel.dk er din garanti for, at byggeriet er lovligt og korrekt placeret på grunden, og vi udsteder gerne en attest for denne garanti.

Volumenberegning

 

Skel.dk udfører volumenberegninger, der kan bruges som dokumentation eller ved projektering af bygge- og anlægsarbejder.

I den proces kan vi også udarbejde 3D-terrænmodeller, beregne højdekurver, og vi kan lave længde- og tværprofiler af terræn, for eksempel til projektering af trykledninger.

Kortlægning med dronefly

Skel.dk var den første i branchen til at tilbyde opmåling med dronefly, og vi har derfor oparbejdet en stor ekspertise inden for dette område.

Vores landinspektører kan med en drone i luften hurtigt og effektivt indsamle store datamængder for et givent område, som kan anvendes allerede samme dag. Det sikrer dig det store overblik både før og under jeres byggeprojekt.

Med dronen kan vi både tilbyde knivskarpe og målfaste luftfotos af for eksempel anlægsprojekter, landbrug, skovbrug, naturområder og grusgrave, samt opmåling af fremtidige udstykningsområder som projekteringsgrundlag.

Data indsamlet af dronefly kan også bruges til at generere en terrænmodel af det overfløjne område til brug for volumenberegning af for eksempel et affaldsdepot, og det kan monitorere større anlægsprojekter som dokumentation for projektets stade.

Kontaktpersoner

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk

Kristian Glob

Kort- og landmålingstekniker
5945 8080
kgj@skel.dk