Volumenberegning

 

Vi kan hjælpe med:

  • Udfærdigelse af terrænmodeller ud fra opmåling eller projekt (TIN)
  • Højdekurver
  • Volumenberegning (afgravning/påfyldning)
  • Længdeprofiler-tværprofiler (af terræn, ledninger m.m.)
  • Arealberegning 3D

Kontakt

Ejnar Flensborg

Ejnar Flensborg

Landinspektør & Partner
tlf: 61 78 19 00