baggrundsbillede

 

Her kan du se et udpluk af vores referencer

 

Vejdirektoratet logo

Landmåling for Vejdirektoratet

Skel.dk Landinspektører har vundet Vejdirektoratets rammeudbud af landmåling i regionerne Sjælland og Hovedstaden i perioden frem til medio 2015.

Opgaven består i detailmåling til brug ved projektering af vejprojekter, højpræcisionsnivellement af fikspunkter og afsætning på små og store vejprojekter, samt afsætning til ekspropriationer.

Vi har blandt andet arbejdet med landmåling på følgende projekter:

Køge Bugt motorvejen, Helsingørmotorvejen, Næstved Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej, Nykøbing Falster Omfartsvej, Holbækmotorvejen og motortrafikvejen Holbæk-Vig.

Læs mere om Vejdirektoratets projekter på vejdirektoratet.dk


København - Ringsted forbindelsen

Vi har igennem flere år samarbejdet med Hoffmann. Senest arbejder vi på fikspunktsetablering, opmåling og afsætning til brug for bro- og vejarbejder til en kommende forbindelse mellem København og Ringsted.

Vi har ligeledes leveret fikspunktsnet til bygning af Microsofts nye firmadomicil i Lyngby. Et byggeri til 900 medarbejdere og på ialt 40.000 kvm (etagemeter).

Hoffmann logo


M. J. Eriksson logo

Nyt Hospital Herlev

Skel.dk Landinspektører står for al opmåling og afsætning for M. J. Eriksson i forbindelse med vej, kloak og jordarbejdet, der danner grundlag for det nye hospital i Herlev. Det samlede byggebudget er vurderet til ca. to milliarder kroner. Arbejdet er begyndt i april 2014.

 

 


Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse

Region Sjælland bygger et helt nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Det nye
psykiatribyggeri samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i regionen.
Sygehuset bliver det største af sin art i nyere tid i Danmark. Det samlede byggeri omfatter ca. 44.000 m² med etablering af ude- og parkeringsarealer. Projektet har en anlægssum på over en milliard kroner.

Vi har en fast en mand på byggeriet. Indledningsvis foretog vi en opmåling af det store projektområde og har udarbejdet en situationsplan og 3D-terrænmodel til brug ved projekteringen. Vi har også etableret fikspunkter i området og står for vedligeholdelse af disse. vi har også har foretaget den matrikulære sagsbehandling i forbindelse med udstykning af projektområdet.

 

Region Sjælland Slagelse Sygehus logo

Arcon logo

Domicil til Microsoft

Vi står for al opmåling og afsætningsarbejder til bygning af Microsofts nye firma domicil i Lyngby. Arcon Entreprise A/S har betonentreprisen, og vi har en fast landmåler på pladsen, der sikrer byggeriets nøjagtighed af det syv etager store domicil. Byggeriet forventes færdigt i 2015.


Statoil Refining Denmark

Statoil Refining Denmark A/S ejer Danmarks største raffinaderi, som ligger i Kalundborg. Raffinaderiet har en årlig kapacitet på 5,5 millioner tons, og beskæftiger cirka 430 medarbejdere.

Statoilraffinaderiet i Kalundborg er konstant i udvikling. Skel.dk har medvirket i de fleste større udvidelser, bl.a. det store kondensat-projekt med en anlægssum på ca. tre  milliarder kroner, hvor vi har foretaget såvel hoved- som detailafsætningerne.

Senest har vi medvirket ved projektering, afsætning og ekspropriation af ny omfartsvej omkring Statoil, som giver mulighed for udvidelse til hhv. tanklager og administrations- og serviceområder.

 

Statoil Refining logo

 

Dong Energy logo

Bioethanolanlæg ved Asnæsværket

DONG Energy opførte i 2008-2009 danmarks første halmbaserede bioethanol-anlæg. Ved produktion af bioethanol skabes som biprodukt fast biobrændsel, som kan anvendes i stedet for kul i Asnæsværkets produktion af el og varme. Derved spares miljøet ifølge beregningerne for ca. 25.000 tons CO2. Når bioethanolen tilsættes benzin i forholdet 10%, spares miljøet for yderligere 600.000 ton CO2.

Skel.dk Landinspektører har deltaget i omfattende afsætninger og opmålinger i forbindelse med opførelsen af fabrikken, som havde en anlægssum på ca. 400 millioner kroner.

 


Nyt regionshovedkvarter for Sydbank

I forbindelse med byggeriet af Sydbanks nye regionshovedkvarter i Slagelse har Skel.dk Landinspektører i tæt samarbejde med arkitekter, ingeniører og entreprenører udført det nødvendige opmålings- og afsætningarbejde.

Regionshovedkvarteret er tre etager højt med parkeringskælder, og der bliver godt 2.500 kvadratmeter at boltre sig på for bankfolkene.

 

Sydbank

 

Aarsleff logo

Banemåling

I forbindelse med en større sporombygning mellem Odense og Svendborg foretog landmålere fra Skel.dk Landinspektører forskellige afsætnings- og opmålingsopgaver for Aarsleff Rail A/S til banearbejdet, herunder fikspunktetablering, netmåling, nivellement, afsætning af nye skinner og kontrolmåling af det udførte banearbejde.

Skel.dk Landinspektører er også involveret i forskellige brorenoveringsprojekter på jernbanenettet.

Vi råder over specialuddannede landmålere med erfaring og har de nødvendige sikkerhedskurser.

 


Ombygning af Slagelse Renseanlæg

I forbindelse med en stor ombygning af Slagelse Renseanlæg har Skel.dk Landinspektører udført alt landmålingsarbejde, herunder fuldstændig detailopmåling af det eksisterende renseanlæg, udarbejdelse af projekteringsgrundlag m.m. til ingeniørfirmaet Krüger A/S og efterfølgende omfattende afsætningsarbejde for entreprenøren Georg Berg A/S til beton-, murer- og ledningsarbejdet. Anlægssum ca. 135 millioner kroner.

 

Georg Berg logo