Slussen, Stockholm

Den gamle sluse mellem Södermalm og Gamla Stan i Stockholm fornyes med en ny, stor betonkonstruktion, der fremstilles i Danmark. Genetableringen af betonkonstruktionen er en del af et større projekt, der skal forbedre byens infrastruktur og skabe et nyt mødested for fremtidens stockholmere.

Foto: Skel.dk

Siden 1642 har “Slussen” i Stockholm skabt forbindelse mellem bydelene Södermalm og Gamla Stan. Slusens konstruktion, der sidst blev genetableret i 1930’erne, er i dag i en sådan stand, at man er nødt til at forny forbindelsen.

Den nye sluse skal udstyres med et 65 meter langt og 24 meter bredt slusekammer i svensk beton, et projekt som danske CG Jensen har fået til opgave at opføre. I en tørdok på Refshaleøen i København har 35 betonarbejdere arbejdet på projektet, hvor de blandt andet har været udfordret af store, buede vægge, der skulle beklædes med granit.

Skel.dk har stået for al planlægning og udførelse af landmåling på opgaven fra da tørdokken blev tømt for vand. Arbejdet har i perioder bestået af daglige afsætninger og en stor mængde kontrolmålinger til as-built for at sikre, at kvaliteten lever op til bygherres krav ift. nøjagtighed. Afslutningsvis er der blevet påmonteret og netmålt prismer på Slusen som bygherres landmålere kan måle sig ind efter, når de om seks måneder skal styre det store element på plads.

Når slusekammeret er klar, sejles det fra Refshaleøen til Stockholm ved hjælp af nogle særlige norske skibe med bevægelige dele, der gør det muligt at fragte den store konstruktion.

 

Et større byfornyelsesprojekt

Betonarbejdet er en mindre del af det store infrastrukturprojekt, “Slussen”, som Skanska sammen med Stockholm Kommune er bygherre på. Fornyelsen af “Slussen” får en stor betydning for trafikken i Stockholm, hvor man vil give mere plads til fodgængere, cyklister og offentlig transport. Hver dag rejser omkring 400.000 til eller gennem “Slussen” med offentlig transport, hvilket gør området til Sveriges andet største midtpunkt for offentlig transport.

Samtidig skal “Slussen” være et nyt mødested for stockholmerne. Som en del af projektet etableres en ny park og nye bygninger med plads til restauranter og cafeer.

Fakta

Projekt: Slussen, Stockholm
Kunde: CG Jensen
Periode: November 2017 – november 2018
Ydelser: Afsætning, netmåling, netudjævning, as built-målinger, rådgivning inden for teknisk præcisionslandmåling.

Kontakt Ejnar, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk