Skybrudssikring af København 

Foto: Stig Nygaard

Foto: Stig Nygaard

Skel.dk bidrager til skybrudssikring af København

I København sikrer man de kommende år kommunen mod fremtidens skybrudshændelser. Skybrudsikringen kommer som følge af de voldsomme skybrud og dertil følgende oversvømmelser, der blandt andet ramte København i sommeren 2011.

Skel.dk har for Københavns Kommunes rådgiver ”Niras” udført detailopmåling og nivellering af Nørrebro Vandopland i januar 2021 som led i denne skybrudshåndtering. Oplandet udgøres blandt andet af den nordøstlige del af Nørrebro herunder Blegdamsvej, Ryesgade og Østerallé inklusiv Fælledparken. Særligt er Blegdamsvej og Ryesgade udsatte området, da der her findes naturlige lavpunkter i terrænet.

Fakta

Projekt: Skybrudssikring af København
Kunde:  Niras
Periode: Marts 2021
Ydelser: Opmåling, nivellering & situationsplan

Opmålingerne er leveret både i 3D med koter og brudlinjer og dels i en 2D-fil til brug for tegningsproduktion. Indmålingen danner et nøjagtigt overblik over samtlige nuancer i landskabet og på baggrund af situationsplanen kan Københavns Kommune nu fortsætte de anlægstekniske løsninger for skybrudsprojekterne i Nørrebro Vandopland.

Kontakt Michael Thomsen, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Michael Thomsen

Landinspektør & Adm. direktør
2219 3355
mt@skel.dk